<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Asiakas case

Rakennetaan tulevaisuutta yhdessä

Marko Hovinmäki, Chairman, MMA Suomi

 

MMA on Suomen myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten liitto. Se edustaa yli 27 000 jäsentään Suomessa.

Marko Hovimäki on MMA:n puheenjohtaja ja vastuussa kehitystyöstä, operatiivisesta työstä ja hallitustyöskentelystä. "MMA on joustava ja tulevaisuuteen katsova organisaatio, jolla on aito halu kuunnella järseniään sekä tarjota heille mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon," Hovimäki toteaa. Osallistumisen yleisen tärkeyden lisäki Hovimäki lisää: "Tulevaisuuden suunnittelu on helpompaa, kun sinulla on enemmän tietoa käytettävissä ja vielä parempi, jos tieto tulee suoraan ihmisiltä keistä välität."

Tutkimustulokset tukevat Hovimäen kommentteja. Kun yksilöille annetaan mahdollisuus osallistua päätöksentekoon tai suunnitteluprosessiin, he hyväksyvät päätökset paremmin, vaikka eivät itse henkilökohtaisesti olisivat alun perin olleet eri mieltä.

Innoduel oli kätevä ratkaisu, joka täytti MMA:n tarpeen. Sitä käytettiin kahteen eri kertaan ensin MMA:n hallituksen ja myöhemmin liiton jäsenten kanssa.

Osana tulevaisuustyötä hallituksen jäsenet yhteiskehittivät jaetun näkemyksen MMA:n vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista neljän eri Innoduel areenan avulla. Tulokset käsiteltiin työpajassa, mikä loi hyvän pohjan tulevaisuuden suunnittelulle.

Liiton jäsenet pyydettiin jakamaan osaamistaan kahteen eri aiheeseen liittyen, mistä tehtiin Innoduel areenat:
Mitkä ovat pääasialliset haasteet päivittäisessä työssäsi?
Mitkä ovat kiinnostavimmat aiheen myynnissä ja markkinoinnissa juuri nyt?

Yhteiskehitetyt tulokset antoivat Hovimäelle ja MMA:lle erinomaisen ymmärryksen liiton jäsenten haasteista ja kiinnostuksen kohteista. Tämä auttoi liittoa suunnittelemaan jäsenilleen parhaita mahdollisia palveluja.

"Helppo. Erilainen. Nopea. Menetelmä, joka antaa vastaukset nopeasti. Uusi tapa lisätä asiakasymmärrystä." Näin Hovimäki kuvasi Innoduelia digitaalisena osallistamispalveluna ja antoi vielä ylimääräiset suosionosoitukset Innoduelin tiimille: "Sen tuntee, jos yritys on aidosti kiinnostunut asiakkaasta."

Testimonial Marko MMA.jpg

Rakennetaan tulevaisuutta yhdessä

Marko Hovinmäki, Chairman, MMA Suomi

Helppo. Erilainen. Nopea. Menetelmä, joka antaa vastaukset nopeasti. Uusi tapa lisätä asiakasymmärrystä.

Varaa demo ja pääset tekemään parhaita mahdollisia ratkaisuja sinulle tärkeiden ihmisten avulla.

Varaa demo