<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
OPH_Opettajat_kokouksessa

TAVOITTEENA TASA-ARVOINEN MAAILMAN PARAS PERUSKOULU

Lisätietoa ja materiaalia juuri sinulle

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti marraskuussa 2016 Peruskoulufoorumin kehittämään suomalaista peruskoulua. Peruskoulufoorumi kokosi perusopetuksen toimijat ja yhteistyötahot yhteiseen visiointiin peruskoulun tulevaisuudesta. Yhteisen keskustelun ja ideoinnin kautta laadittu Tasa-arvoisen peruskoulun tulevaisuus -sitoumus linjaa peruskoulun kehittämisen tulevaisuuden tavoitteet ja toimet.

Peruskoulufoorumin linjaamien tavoitteiden ja toimien avulla edistetään oppimista, vahvistetaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja tuetaan opetussuunnitelman toteuttamista. Tavoitteena on, että jokainen peruskoulu on tasa-arvoinen ja laadukas. Oppilaat voivat hyvin ja ovat motivoituneita oppimaan. Osaavat opettajat, rehtorit ja muu henkilökunta muodostavat ammatillisesti kehittyvän oppimisympäristön. Peruskoulua kehitetään yhteisvoimin pitkäjänteisesti ja joustavasti. Yhteisöllistä toimintakulttuuria vahvistetaan kaikilla tasoilla.

Peruskoulufoorumi on osa peruskoulun uudistamisen kärkihanketta ja Uusi peruskoulu ohjelmaa. Peruskoulufoorumin työtä luotsaa Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Tutustu tarkemmin Peruskoulufoorumiin osoitteessa: https://minedu.fi/peruskoulufoorumi

Videot

Millainen on maailman paras peruskoulu? Se on juuri sellainen, millaiseksi sen yhdessä teemme! (kesto 2:05)

Tähän on tulossa kohta video!
Tähän on tulossa video. Odota!

kuukauden kysymykset -arkisto/kampanjat

Tähän on tulossa sisältöä.