<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
OPH_lapsia_luokassa-1

Världens bästa jämlika grundskola

Kom med och skapa världens bästa jämlika grundskola i Finland!

Världens bästa jämlika grundskola kräver en gemensam verksamhetskultur samt långsiktig verksamhet för att kunna förverkligas.

Grundskoleforumet gav under våren 2018 ut programmet Framtiden för den jämlika grundskolan som drar upp riktlinjer för utvecklingen av grundskolan. Överenskommelsen omfattar alla nivåer och aktörer inom den grundläggande utbildningen: uppväxtgemenskapen för barnen och de unga, skolor och elever, utbildningsanordnare samt aktörer på nationell nivån. Målen är gemensamma, men de konkreta åtgärderna för att uppnå målen bestäms av aktörerna. Läs mer om Grundskoleforumets arbete: https://minedu.fi/sv/grundskoleforumet.

Från ord till handling! Vad skulle du göra för att vår grundskola blev den bästa? Du kan vara med och påverka genom att dela med dig av dina goda insatser eller idéer. Alla insatser – även små – är viktiga. Låt oss kavla upp ärmarna tillsammans för att hitta sätt att uppnå vårt gemensamma mål om en jämlik och världens bästa grundskola.

Inspirerande insatser och idéer sprids i sociala medier med hashtaggen #denbästaskolan. Grundskoleforumet utnyttjar de insatser och idéer som delats i arbetet med att utveckla grundskolan. 

”Världens bästa grundskola är precis sådan som vi tillsammans gör den till!”

 

 

 

Inspirera andra genom att dela med dig av dina insatser
Berätta för oss andra vad du eller din gemenskap har gjort för att främja världens bästa jämlika grundskola. Insatserna publiceras på denna webbplats. Vi firar därmed precis din insats, vare sig den är stor eller liten.
Låt idén mogna
Har du en bra idé som inte ännu blivit en konkret handling? Dela med dig av din idé! I grupp är vi starkare – låt oss tillsammans utveckla goda idéer till konkreta insatser.
Läs insatser och idéer som delats
Vilka insatser har redan genomförts? Klicka här för att se insatser och idéer som andra redan genomfört, bli inspirerad och dela dem i sociala medier.
Läs
PrimaryBannerImage.jpg
Månadens fråga
  • ”Vad betyder jämlikhet i den finländska grundskolan?” Jämför idéer med andra och lämna ditt eget förslag. Delta
  • Det tar bara 2 minuter att delta
  • Vad har andra tyckt hittills se resultat
  • Locka andra att delta!
Twitterissä tapahtuu