<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
OPH_käsi_kädessä.jpg

Tillsammans skapar vi världens bästa jämlika grundskola

Från ord till handling! Hur skulle du göra vår grundskola till den bästa? Var med och påverka genom att dela med dig av dina goda insatser eller idéer. Låt oss kavla upp ärmarna tillsammans för att hitta sätt att uppnå vårt gemensamma mål om en jämlik världens bästa grundskola.

Inspirera andra genom att dela med dig av dina insatser

Berätta för oss andra vad du eller din gemenskap har gjort för att främja världens bästa jämlika grundskola.

Insatserna publiceras på denna webbplats. Vi firar därmed precis din insats, vare sig den är stor eller liten.

Låt idén mogna

Har du en bra idé som inte ännu blivit en konkret handling? Dela din idé.

I grupp är vi starkare – låt oss tillsammans utveckla goda idéer till konkreta handlingar.