<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Svenska
KauniaistenKaupunkistrategia_Teemat (002)

Hjälp oss att skapa Grankullas nya strategi – det tar bara fem minuter att svara på vår enkät

Vi har gjort ett utkast till stadens nya strategi och vill nu vi gärna höra vad Grankullaborna tycker är viktigt under den nya strategiperioden. Svara på enkäten och påverka prioriteringarna i Grankullas verksamhet under de kommande åren. Fullmäktige går igenom enkätsvaren 5.2.2022 och fattar beslut om strategiförslagets innehåll.

Den här enkäten är en uppföljningsenkät. Här kan du kommentera tyngdpunkterna för den kommande strategin. Det är tänkt att stadens nya strategi ska godkännas i fullmäktige i mars. 

Staden finns till för dig som bor här, så din åsikt är mycket viktig för oss.

Med hjälp av Innoduel-undersökningen får vi som slutresultat tre listor, där svaren från dig och de andra deltagarna är ordnade enligt prioriteringsordning. OBS! Du kan delta igen för att ge svar och prioritera tidigare svar.

G-tunnus

”Öppen och experimentvillig”

Fundera på dina egna tankar om frågan:

En stad med smart verksamhet och ekonomi: Vilka mål ska vi sträva efter i vår nästa strategi?

INSTRUKTIONER FÖR DELTAGANDE:

Börja genom att klicka på knappen nedan. Välj det svarsalternativ som du tycker passar bäst genom att välja/klicka på svarskortet. Använd cirka 1 minut för varje fråga. Välj ett alternativ för varje fråga, även om det ibland är svårt. Det finns inga alternativ som är rätt eller fel. Svaren har inte blivit redigerade eller modererade, så det kan finnas stavfel eller likheter bland svaren. Du kan när som helst ge ett eget svar genom att klicka på ”Lägg till svar”-knappen, eller i blanketten som öppnas på slutet. Efter att du deltagit kommer du automatiskt tillbaka till den här sidan och då kan du välja bland svarsalternativen som kommit in för enkätens andra teman.

G-tunnus

”Mot ett resurssmart Grani”

Fundera på dina egna tankar om frågan:

En trygg, grönskande fotgängarstad: Vilka mål ska vi sträva efter i vår nästa strategi?

INSTRUKTIONER FÖR DELTAGANDE:

Börja genom att klicka på knappen nedan. Välj det svarsalternativ som du tycker passar bäst genom att välja/klicka på svarskortet. Använd cirka 1 minut för varje fråga. Välj ett alternativ för varje fråga, även om det ibland är svårt. Det finns inga alternativ som är rätt eller fel. Svaren har inte blivit redigerade eller modererade, så det kan finnas stavfel eller likheter bland svaren. Du kan när som helst ge ett eget svar genom att klicka på ”Lägg till svar”-knappen, eller i blanketten som öppnas på slutet. Efter att du deltagit kommer du automatiskt tillbaka till den här sidan och då kan du välja bland svarsalternativen som kommit in för enkätens andra teman.

G-tunnus

”Alla med”

Fundera på dina egna tankar om frågan:

Med fokus på invånarna: Vilka mål ska vi sträva efter i vår nästa strategi?

INSTRUKTIONER FÖR DELTAGANDE:

Börja genom att klicka på knappen nedan. Välj det svarsalternativ som du tycker passar bäst genom att välja/klicka på svarskortet. Använd cirka 1 minut för varje fråga. Välj ett alternativ för varje fråga, även om det ibland är svårt. Det finns inga alternativ som är rätt eller fel. Svaren har inte blivit redigerade eller modererade, så det kan finnas stavfel eller likheter bland svaren. Du kan när som helst ge ett eget svar genom att klicka på ”Lägg till svar”-knappen, eller i blanketten som öppnas på slutet. Efter att du deltagit kommer du automatiskt tillbaka till den här sidan och då kan du välja bland svarsalternativen som kommit in för enkätens andra teman.

G-tunnus