<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
OPH_Opettajat_kokouksessa

Målet är världens bästa jämlika grundskola

Mer information och material

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte i november 2016 Grundskoleforumet för att utveckla den finländska grundskolan. Grundskoleforumet samlade aktörer och samarbetsinstanser inom den grundläggande utbildningen för att tillsammans ta fram visioner om grundskolans framtid. Programmet Framtiden för den jämlika grundskolan som utarbetats genom gemensamma diskussioner och idéer har man förbundit sig till riktlinjer för framtida mål och åtgärder för utvecklingen av grundskolan.

Med hjälp av de mål och åtgärder som Grundskoleforumet tagit fram främjas lärande, barns och ungas välbefinnande stärks och verkställandet av läroplanen stöds. Målet är att alla grundskolor ska vara jämlika och av hög kvalitet. Eleverna ska må bra och vara motiverade att lära sig. Kunniga lärare, rektorer och övrig personal utgör en lärmiljö som utvecklas professionellt. Tillsammans utvecklar man grundskolan långsiktigt och flexibelt. Den gemenskapsinriktade verksamhetskulturen stärks på alla nivåer.

Grundskoleforumet utgör en del av spetsprojektet för grundskolereformen och programmet Den nya grundskolan. Grundskoleforumets arbete leds av Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Läs mer om Grundskoleforumet på adressen: https://minedu.fi/sv/grundskoleforumet

Videor

Hur ser världens bästa grundskola ut? Världens bästa grundskola är precis sådan som vi tillsammans gör den till! (2:05)

 Fler videor publiceras senare.
 Fler videor publiceras senare.

Månadens frågor och kampanjer

Mer information och material på kommande.