<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia logo

Osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen

Metropolia on opiskelijamäärältään Suomen suurin ammattikorkeakoulu. Metropoliassa on neljä koulutusalaa: kulttuuri, liiketalous, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka, joka on korkeakoulun suurin koulutusala. Poikkeukselliset ajat ovat saaneet korkeakoulun etsimään uudenlaisia työvälineitä, joiden avulla ihmiset voivat jakaa näkemyksiään verkon yli, samalla luoden tunnetta siitä, että osallistumisella on merkitystä. 

Minna Kaihovirta  |  Metropolia Ammattikorkeakoulu
Minna Kaihovirta  |  Metropolia Ammattikorkeakoulu

Toimii dialogipäällikkönä Metropoliassa ja on mukana osallistavan prosessisparrauksen Parru-tiimissä. Puheviestintätausta ja onnistumiset tiukoissakin viestintätilanteissa tarjoavat Minnalle näkökulmaa vuorovaikutukseen ja sen mahdollistamiseen eri konteksteissa.

Anne-Mari Raivio  |  Metropolia Ammattikorkeakoulu
Anne-Mari Raivio  |  Metropolia Ammattikorkeakoulu

Anne-Mari Raivio toimii Metropolian itseohjautuvassa osallistavan prosessisparrauksen Parru-tiimissä. Hän innostuu merkityksellisistä kohtaamisista yhteisen ajattelun äärellä niin kasvokkain kuin verkon välitykselläkin.

Sisäistä kehittämistä dialogin ja osallistavan otteen kautta

Suomen suurimmalla ammattikorkeakoululla Metropolialla on osallistavan prosessisparrauksen tiimi, Parru, joka työskentelee Metropolian projektien ja prosessiomistajien tukena. Tiimi työskentelee dialogisella, yhteiskehittävällä ja osallistavalla otteella.

Parru-tiimi on Metropolian sisäinen Innoduel-superkäyttäjä, joka tarjoaa työkalua hankkeiden tai työpajojen käyttöön.

Emootio edellä, luovuutta hyödyntäen

Yksi esimerkki Metropolian Parru-tiimin toiminnasta on se, kun tiimi sai tehtäväkseen pohtia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan liittyvän viestinnän kirkastamista. Työskentelyyn osallistui liki kaikki Suomen ammattikorkeakoulut. Työpajatyöskentely päätettiin toteuttaa Innoduelia hyödyntäen.

Työpajan aikana tuotettiin ja priorisoitiin avoimia vastauksia Innoduelin avulla. Parru-tiimi panosti erityisesti luovaan kysymyksenasetteluun ja positiivisuuteen. Työpajassa houkuteltiin esiin myös empatiaa erilaisiin rooleihin asettumisen kautta. 

Parru-tiimi havaitsikin työskentelyn synnyttävän osallistujissa monenlaisia tunteita, kuten osallistumisen hauskuutta sekä sitoutuneisuutta työskentelyyn. Positiiviset tunteet lisäävät tutkitusti sitoutuneisuutta työstettävään aiheeseen, joten lopputulos oli toivottu.

”Osallistuminen tapahtui online-työpajan aikana pilke silmäkulmassa ja pääsimme fiilikseen, jollaista kokee parhaimmillaan kasvokkaisissa työpajoissa.”

Helpotusta fasilitoijan työhön

Fasilitoijan näkökulmasta Innoduel on ihanan varma työkalu, kokevat Parru-tiimiläiset. Fasilitoija saa työpajoista valmiit raportit, jolloin jälkityö vähenee. Työpajan tilaaja saa tiedon nopeammin hyötykäyttöön.

Ideat sellaisenaan, ilman tulkintaa

Parru-tiimi nostaa esille sen, että Innoduelia hyödynnettäessä osallistujien tuottamat ideat ja vastaukset eivät kulje fasilitoijan tulkintalinssien läpi. Toimintalogiikkaan ei kuulu vastausten muokkaaminen, editointi tai kategorisointi toisen käden toimesta. Joillekin osallistujille juuri se on tärkeää, että omaa ajattelua ei muokata kirjurin tulkinnan kautta – suurin piirtein, vaan osallistujan vastaus on muiden nähtävillä sellaisena, kuin vastaaja sen tarkoittaa.

”Se en on olekaan minä, joka kirjaa osallistujien näkemyksiä ylös, vaan äänessä on aidosti osallistuja."

Toimintavarma kokonaispaketti

Erityistä kiitosta Parru-tiimiltä saa myös Innoduelin toimintavarmuus. Työkalu toimii, oli osallistujia sitten 100 tai 1000. Fasilitoijan ei tarvitse kantaa huolta työkalujen toimivuudesta, vaan keskittyä omaan työhönsä.

Fasilitoijalle on arvokasta myös se, että kaikki on samassa paketissa. Työkaluun perehdyttämiseen ei mene turhaa aikaa, kun oma aika on rajallinen. Innoduelin helppous vapauttaa aikaa pohtimaan oikeita kysymyksiä ja luomaan kuulluksi tulemisen tunnetta teknologisten haasteiden sijaan.

"On suuri helpotus, kun fasilitoijan ei tarvitse hakea maailmalta kaikenlaisia vempaimia ja miettiä, että minne kaikkialle niitä ideoita oikein kerättiinkään ja miten me siellä se priorisointi nyt tehdäänkään. Innoduelissa kaikki on samassa paketissa.”

Kun tekniikka toimii hyvin, kohtaamisista tulee merkityksellisempiä – myös silloin, kun ne tapahtuvat verkon yli.

"Monien työkalujen kanssa tulee ongelmia isojen ryhmien työpajojen kanssa. Alustalla ei pystykään olemaan kuin x määrä osallistujia laittamassa lappuja virtuaalisille fläppitauluille, tai vastaan tulee joku muu ongelma. Innoduelin kanssa ei ole ollut mitään teknistä hässäkkää, vaan osallistujamäärästä riippumatta se vaan toimii. Tämä on superihanaa!”

- Parru-tiimi, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Varaa demo

Tutustu tuotteeseen asiantuntijamme opastuksella. Varaa sinulle sopivin aika suoraan kalenterista. 

VARAA DEMO

Varaa Innoduel-demo
idealamppu_vihrea

Luo kuulluksi tulemisen tunnetta

Positiivinen tunne lisää tutkitusti sitoutuneisuutta käsiteltävään asiaan. Innoduelin avulla on helppo synnyttää kokemus kuulluksi tulemisesta, ihan jokaiselle työpajatyöskentelyyn osallistuvalle.

idealamppu_oranssi

Vältä ylimääräinen hässäkkä

Kun teknologia toimii joka tilanteessa, voi fasilitoija keskittyä rauhassa omaan työhön. Rajallinen aika kannattaa käyttää itse sisältöön, teknologisten haasteiden sijaan.

idealamppu_sininen

Panosta siihen, miten kysyt

Lopputuloksen kannalta myös sillä miten asioita kysytään työpajassa, on merkitystä. Kysymyksen asettelulla voidaan ohjata ajattelua moneen suuntaan. Muista siis kysyä oikeita asioita, oikealla tavalla.

LISÄÄ ASIAKASTARINOITA