<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Osallistuva kuntalainen

Aktiivinen kuntalainen on kaikkien etu. Siksi on tärkeää tarjota kuntalaisille  monipuolisia mahdollisuuksia osallistua alueen ja sen palveluiden kehittämiseen.

Kuntalaisten osallisuuden julkisten palveluiden ja alueiden kehittämiseen halutaan olevan aktiivista ja jatkuvaa. Tällöin kuntalaisista tulee muutosagentteja, vastaavasti kuin yrityksissä motivoituneet työntekijät kehittävät yritystä.

Kunta- ja kaupunkielämään kuuluu se, että asioista on erilaisia näkemyksiä ja intressejä. Niistä keskusteleminen on hyvin tärkeää. Digitaaliset kanavat mahdollistavat aikaisempaa laajemman osallistumisen helposti ja pienillä resursseilla.

Parhaimmillaan kehittämisessä hyöynnetään ihmiskeskeistä lähestymistä, byrokratia- ja organisaatiokeskeisen lähestymisen sijaan.

Varaa demo

Tutustu tuotteeseen asiantuntijamme opastuksella. Varaa sinulle sopivin aika suoraan kalenterista. 

VARAA DEMO

Varaa Innoduel-demo

Jalostettua joukkovoimaa

Vetovoimaisten kuntien ja kaupunkien suunnittelussa tarvitaan joukkovoimaa. Innoduel tarjoaa kuntalaisille helpon tavan vaikuttaa ja olla osallinen.

Kuntalaisille ja kaupunkilaisille

Helppo ja nopea kanava esittää omia ideoita ja toiveita.

Kunnan tai kaupungin päättäjille

Päätöksentekoa helpottava kanava. Innoduelin avulla yhteisön toiveet saadaan jalostettuna ja helposti hyödynnettävässä muodossa. Osallistujat ovat yhteiskehittäneet ajatuksensa valmiiksi priorisoiduksi listaksi. Kuntalaisten asiantuntemus, omakohtainen kokemus ja mielipiteet saadaan tehokkaasti kuntien ja kaupunkien hallintojen käyttöön.

idealamppu_vihrea

Osallistuminen sosiaalisen median kanavissa

Innoduelia voidaan hyödyntää kuntalaisten tai kaupunkilaisten osallistamiseen sosiaalisen median kanavissa. Osallistujat tarvitsevat vain linkin Innoduel-palveluun, erillistä asentamista tai lataamista ei tarvita. 

idealamppu_sininen

Yhteiskehittämistyöpajojen tehostaminen

Innoduel toimii tehokkaasti yhteiskehittämisessä ja työpajatyöskentelyn osana. Se on perinteisiä työpajamenetelmiä tehokkaampi väline ideointiin sekä eri näkemysten yhteiskehittämiseen.

idealamppu_harmaa

1:1 kohtaamiset ja kyselyt

Innoduel-kysely toimii hyvin 1:1-tapaamisten ja haastatteluiden apuvälineenä. Sen avulla on luontevaa keskustella ja vaihtaa ajatuksia.

Ideoita asiakastarinoista

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset logo

Case MMA

 Rakennetaan tulevaisuutta yhdessä.

LUE ASIAKASTARINA
Hope ry logo

Case Hope ry

Vapaaehtoistyön toiminnan kehittäminen.

LUE ASIAKASTARINA
SEAMK logo

Case Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 Pedagogisen mallin luominen.

LUE ASIAKASTARINA
LISÄÄ KÄYTTÖKOHTEITA