<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case Suomen Palloliitto

Suomen Palloliitto

Suomen Palloliitto – jalkapalloa jokaiselle

Suomen Palloliitto on jalkapallon erikoisliitto, joka Kansainvälisen Jalkapalloliiton FIFA:n jäsenenä vastaa maamme kaikesta jalkapallo- ja futsaltoiminnasta ja niiden kehittämisestä. Työtä tehdään niin kasvatus- ja harrastustoiminnan kuin kilpa- ja huippu-urheilun parissa.

Veli-Matti Rinnetmäki | Kehityspäällikkö | Suomen Palloliitto
Veli-Matti Rinnetmäki | Kehityspäällikkö | Suomen Palloliitto

Veli-Matti Rinnetmäen tehtäviin kuuluu seuroille suunnattujen palveluiden kehittäminen sekä liiton strategian mukaisten kehittämishankkeiden läpiviennin tukeminen.

Innoduel taipuu moneen

Ennen siirtymistään Suomen Palloliitoon Veli-Matti toimi Vantaan Jalkapalloseuran toiminnanjohtajana. Tuolloin hän hyödynsi Innoduelia strategiatyössä eri sidosryhmien ajatusten keräämiseen ja priorisointiin. Kevyempänä käyttötapauksena oli nimikilpailu, jossa kerättiin ja priorisoitiin VJS:n käyttöön tulleelle autolle nimiehdotuksia. Hyvät kokemukset VJS:n ajoilta saivat Veli-Matin tarttumaan uudelleen Innoduelin tuomiin mahdollisuuksiin, nyt Suomen Palloliiton palveluksessa.

Suomen Palloliitossa Innoduelia on hyödynnetty moneen eri tarpeeseen. Liitto tarjoaa Innoduelin käyttöön myös omille palloseuroilleen.

Innoduel strategiatyössä

Vuoden 2020 aikana koko laaja jalkapalloperhe otettiin mukaan pohtimaan jalkapallotoiminnan ydintehtävää. Osallistamalla moniääninen yhteisö Innoduelia hyödyntäen, strategiaa työstäville kertyi laajempi ymmärrys siitä, mitä ihmiset ajattelevat, ja miten he arvottavat erilaisia asioita.

Strategiatyön edetessä seurojen puheenjohtajia ja valmennuspäälliköitä otettiin mukaan strategisten projektien priorisointiin. Osallistamisen tavoitteena oli toisaalta tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi, ja toisaalta tehdä strategiset projektit tutummiksi osallistujille, jotta toimeenpanovaiheesta muodostuisi sujuvampi.

Innoduel palvelumuotoilun tukena

Tulospalvelu on Palloliiton tuottama palvelu, joka on ollut kovan kritiikin kohteena käytettävyytensä takia. Nyt Palloliitolla on menossa projekti, jonka tavoitteena on uudistaa palvelun käyttäjäkokemusta merkittävästi. Innoduelia on hyödynnetty palvelumuotoiluprosessissa.

Suuri yleisö kutsuttiin mukaan tuottamaan ja priorisoimaan vastauksia kolmeen kysymykseen:

  • Mitkä ominaisuudet eivät toimi tai toimivat huonosti Tulospalvelussa?
  • Miten Tulospalvelun nykyisiä ominaisuuksia tulisi kehittää?
  • Mitä uusia ominaisuuksia toivoisit lisättävän Tulospalveluun?

Innoduelin avulla näihin kolmeen kysymykseen saatiin osallistujien priorisoimat vastauslistat. Koko palvelun kehittämisprosessi saatiin näin ketterästi liikkeelle oikeaan suuntaan. 

"Innoduelin avulla on hypätty suoraan kehittämisen tielle. Perinteisellä käyttäjäkyselyllä saadaan kyllä numeerista dataa, mutta ei lisättyä ymmärrystä siitä, mitä käyttäjät oikeasti haluavat."

Tulosten koostaminen etätyöpajassa

Joskus pelkkä tiedon koostaminen on ollut se, mitä tarvitaan. Tämä konkretisoitui esimerkiksi sadan hengen etätyöpajassa. Etätyöpaja jakaantui 10 henkilön pienryhmään, ja Innoduelia käytettiin pienryhmätyöskentelyn tulosten koostamiseen ja raportointiin.

Jo tämä yksinkertainen käyttötapa toi helpotusta ja huomattavaa ajan säästöä etätyöpajan fasilitaattorille.

Uusia ideoita ja lisää ymmärrystä

Suomen Palloliitossa on hyödynnetty Innoduelia erittäin monipuolisesti. Käytön myötä on havaittu, että Innoduel antaa mahdollisuuden erilaisille ajatuksille nousta keskusteluun, ilman että ajatukset henkilöityvät.

Innoduelin avulla liitossa on päästy nopeasti kiinni siihen, mitä ihmiset oikeasti ajattelevat ja millaisia erilaisia ajatuksia on olemassa. Ideat ja ajatukset on saatu käyttöön jäsennettynä, ilman omaa arvolatausta. 

– On hienoa, kun voi rikkoa omia ajattelun ja uskomusten kuplia, ja kun näkee, miten ihmiset yhteisönä sanottavat omaa ajatteluaan, Veli-Matti kuvailee.

"Haluamme saada eri kohderyhmien täyden potentiaalin käyttöön. Ajatteluun osallistuu koko porukka, omasta asemasta riippumatta. Jos idea on laadukas ja toimiva, sillä ei ole väliä kuka sen sanoi". 


Hauskinta työkalun käytössä on se, että työkalu on salamannopea ja helppo käyttää. Innoduel-osallistamisen voi tehdä yhden kokouksen aikana.

– Osallistamisen jälkeen on hyvä käydä keskustelu muodostetusta tuloksesta, jolloin sitoutuminen asiaan syvenee, ja yhteinen ymmärrys laajenee entisestään, Veli-Matti lisää.

"Jos organisaatiolla on käsissään monimutkainen ongelma, Innoduelin avulla on helppoa ja intuitiivista lähteä hakemaan laajempaa ja moniäänisempää näkökulmaa ongelman ratkaisemiseksi. Sen avulla organisaatio saa hillittömän määrän ehdotuksia järkevässä muodossa, valmiiksi priorisoituna.

- Veli-Matti Rinnetmäki, Suomen Palloliitto.

Varaa demo

Tutustu tuotteeseen asiantuntijamme opastuksella. Varaa sinulle sopivin aika suoraan kalenterista. 

VARAA DEMO

Varaa Innoduel-demo
idealamppu_vihrea

Innoduel kovassa käytössä

Suomen Palloliiton taitavissa käsissä Innoduelilla on toteutettu vaikka mitä. Se on ollut työvälineenä niin strategiatyössä, digitaalisen palvelun palvelumuotoilussa, kuin ideoiden keruussakin. 

idealamppu_oranssi

Kaikkien ääni kuuluviin, yhdenvertaisesti

Osallistamalla Innoduelin avulla jokainen saa äänensä kuuluviin yhdenvertaisesti. Ajatteluun osallistuu koko porukka, olipa asema mikä tahansa. Koko organisaation osaaminen saadaan valjastettua yhteisen päämäärän hyväksi.

idealamppu_sininen

Valtava määrä ideoita, ja helposti hyödynnettävässä muodossa

Innoduelin avulla ideat saadaan kerättyä mielekkäästi – sekä osallistujan että tietoa hyödyntävän näkökulmasta. Pelkän numeerisen datan sijaan päästään helposti käsiksi siihen, mitä ihmiset oikeasti ajattelevat. Osallistujat priorisoivat itse annetut vastaukset, jolloin tuloksena on aito kentän ääni.

LISÄÄ ASIAKASTARINOITA