<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case MSK Group – onnistuneeseen yritysostoon kuuluu henkilöstön kuuntelu

MSK Group

Monialaista osaamista

MSK Group on monialainen korkean teknologian teollisuuskonserni. Se työllistää tällä hetkellä noin 650 eri alan osaajaa ja muodostuu emoyhtiö MSK Groupin lisäksi viidestä tytäryhtiöstä.

 

Tero Yliselä, MSK Group
Tero Yliselä | Henkilöstö- ja viestintäjohtaja |  MSK Group

Tero Yliselän vastuualueina on HR ja viestintä. Tero uskoo palvelevaan johtajuuteen, jossa hän pyrkii tuottamaan työntekijöille mahdollisimman hyvät olosuhteet onnistua. 

Muutostilanteessa henkilöstön kuuntelu on tärkeää

Huhtikuussa 2018 MSK Group ilmoitti ostaneensa Matec-nimisen ohjaamovalmistajan Saksasta. Yritysoston osana oli myös sen tytäryhtiö Slovakiasta. MSK sai joukkoonsa 200 uutta työkaveria. Samalla mukaan tuli myös uutta kulttuuria rikastuttamaan eteläpohjalaista tekemisen meininkiä.

Yritysosto ja sen jälkeinen jakso on monelle työntekijälle ja johdolle stressaavaa aikaa. Silloin ihmisten kunnioittavan kohtelun merkitys korostuu. Työntekijöiden arvostava kuuntelu antaa johdolle mahdollisuuden auttaa ja onnistua siten omassa johtamistyössään. Kun työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin, se parantaa voimakkaasti työpaikan ilmapiiriä.

Kaiken kiireen keskellä on helppo jättää “pehmeät asiat” myöhemmäksi ja keskittyä konkreettisten arjen haasteiden ratkaisemiseen. Tero Yliselä kuitenkin halusi aloittaa yhteisen tarinan yritysoston mukana tulleiden saksalaisten ja slovakialaisten kollegoiden kanssa inhimillisistä lähtökohdista. Niinpä Tero pyysi Innoduel-tiimiä apuun.

Haastattelimme Teroa Esimies&Henkilöstö 2018 -messuilla:

Innoduel Remote apuna muutosprosessissa 

Yhteistä säveltä lähdettiin etsimään Innoduel Remote -etäosallistamisen palvelun avulla. Viikon kestävän digitaalisen osallistamisen aikana saksalaiset ja slovakialaiset työntekijät saivat mahdollisuuden vastata kahteen avoimeen kysymykseen, jotka käsittelivät yrityskauppaan liittyviä pelkoja ja toisaalta asioita, joista he ovat ylpeitä ja haluaisivat säilyttää uudessa yrityksessä.

Tulokseksi saatiin molempien maiden työntekijöiden vastauksista muodostuneet ranking-listat, joista oli helppo nähdä suurimmat huolenaiheet ja asiat, jotka uudet kollegat haluavat tuoda mukanaan uuteen yritykseen.

Nopeus yllätti

Teron mukaan prosessissa erityisen vaikuttavaa oli tuloksen muodostumisen nopeus. Tulokset olivat käytettävissä heti osallistumisen päätyttyä. Tulokset jaettiin osallistujille jo samana iltana.

Tulokset analysoitiin tuoreeltaan Innoduelin tiimin kanssa. Hyvän sparraussession aikana tuloksista johdettavat konkreettiset toimenpiteet kirkastuivat. Teron to do -listalle tuli muutamia helppoja jatkotehtäviä ja muutamia hieman haastavampia.

Selvää ajansäästöä

Viikon kestäneen Innoduel Remote -osallistamisen aikana Tero säästi paljon omaa aikaansa, sillä palveluun kuuluvat valmiiksi muotoillut sähköpostiviestit osallistujille. Terolle oli tärkeää osallistua prosessiin itse, siksi hän toimi viestien lähettäjänä sovitun projektisuunnitelman mukaan. Henkilökohtainen osallistuminen oli Terolle olennaista, sillä näin hän sitoutui itse saatavaan tulokseen ja loi yhteyden prosessiin osallistuviin työntekijöihin. 

Tero oli erittäin tyytyväinen koko prosessiin, tulokseen ja palautteeseen, jonka hän sai osallistujilta.

Mikä on Innoduel Remote?

Innoduel Remote on palvelukonsepti, jossa työvälineen lisäksi tarjoamme osallistumisen asiantuntijapalvelut. Suunnittelemme ja toteutamme osallistamisen prosessin yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti sekä konsultoimme jatkotoimenpiteet tuotettujen tulosten pohjalta. Innoduel Remote -palvelu sopii käytettäväksi silloin, kun halutaan osallistaa ihmisiä, jotka eivät ole fyysisesti samassa tilassa. 

 

 
"Vaikuttavaa oli tuloksen muodostumisen nopeus. Osallistuminen päättyi perjantaina iltapäivällä ja heti samana iltana saatoin lähettää Saksaan ja Slovakiaan tulos- ja kiitosviestin.

- Tero Yliselä, Henkilöstö- ja viestintäjohtaja, MSK Group

Kokeile huoletta, 100% tyytyväisyystakuu.

HINNAT
idealamppu_vihrea

Muutostilanteissa kuunteleminen on tärkeää

Työntekijöiden arvostava kuuntelu antaa johdolle mahdollisuuden onnistua johtamistyössään. Kuuntelemisen tärkeys korostuu erityisesti muutostilanteissa. Muutos aiheuttaa epävarmuutta, jonka henkilöstö voi kokea kuluttavana.

idealamppu_oranssi

Innoduel Remote -palvelusta konkreettista etua

Kansainvälisen yritysoston mukana tuli yli 200 uutta työntekijää kahdesta eri maasta. Yhteisen tahtotilan ja kulttuurin luominen voi olla haastavaa, kun fyysinen etäisyys on suuri. Innoduel Remote toimii etäosallistamisen työvälineenä. Sen avulla yhteisen näkemyksen tuottamiseen voi osallistua helposti ajasta ja paikasta riippumatta. 

idealamppu_sininen

Nopeus ja helppous yllättivät

Innoduel on nopea ja helppo käyttää. Tulokset ovat käytettävissä ja jaettavissa reaaliaikaisesti. Innoduelin asiantuntijat auttavat osallistamisen prosessin aikana ja konsultoivat jatkotoimenpiteiden valinnassa.

LISÄÄ ASIAKASTARINOITA