<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case eAMK: oppimisen uusi ekosysteemi

JAMK University on Applied Sciences

Tukea hankesuunnitteluun

eAMK-hankkeessa kehitetään digitaalista opintarjontaa. Tavoitteena on mahdollistaa opiskelijoille avoin ympärivuotinen opiskelu sekä joustavammat erikoistumis- ja ristiinopiskelumahdollisuudet oppilaitosten välillä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu hyödynsi Innoduelia tuomaan selkeyttä hankesuunnittelun alkuvaiheeseen keräämällä laajan osallistujajoukon ajatuksia ja ideoita eAMK-hankkeen muotoilemiseen osallistuvien korkeakouluyksiköiden näkökulmia vastaavaksi. 

Hannu Ikonen | Kehittämispäällikkö | Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Hannu Ikonen toimii kehittämispäällikkönä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. 

Selkeyttä sumeaan projektiin

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on yksi eAMK-hankkeessa mukana olevista korkeakouluista. Heidän tarpeenaan oli kerätä laajan osallistujajoukon näkökulmat nopeasti ja tehokkaasti sekä käyttäjälähtöisesti. Näkökulmia tarvittiin vielä jäsentymättömän lähtötilanteen ja kompleksisen projektin selkiyttämiseksi. 

Innoduel auttoi Jyväskylän ammattikorkeakoulua hankesuunnittelun perusteesien sekä tavoitteiden määrittelemisessä. Innoduel-teknologian avulla käyttäjät ottivat kantaa esitettyihin tavoitteisiin ja toivat omat ideat ja näkökulmat esille.

Vastauksia kertyi yli 6000 kappaletta, lähes 500 eri vastaajalta. Osallistujat esittivät miltei 90 uutta ideaa hankkeen sisällöiksi. Innoduel-alustan avulla käyttäjien luomat ideat sekä alkuperäiset hanketeesit  järjestäytyivät käyttäjien luokittelemaan paremmuusjärjestykseen. 

Asiantuntijoiden ääni kuuluviin

Yksi merkittävä hyöty Innoduel-teknologian käyttämisestä prosessissa oli se, että hankalasti tavoitettava asiantuntijajoukko saattoi helposti, nopeasti ja kustannustehokkaasti osallistua kehityshankkeen tavoitteiden ja sisältöjen muotoiluun oikea-aikaisesti. Hankkeen suunnittelu sai laajapohjaisen ja kattavan palauteaineiston prosessin edistämiseksi. Analoginen, perinteisempi työskentely olisi vienyt aikaa kymmenkertaisesti ja se olisi osallistanut huomattavasti pienemmän määrän asiantuntijoita.

Koonnit ja analyysit olivat saatavilla osallistujien ja vastuuhenkilöiden arvioitaviksi välittömästi. Tämä vauhditti hankesuunnitteluun kuluvaa aikaa.

 
"Innoduel sopii kompleksien, sumeiden ja keskeneräisten prosessien selkiyttämiseen, etenkin silloin, kun laajojen osallistujajoukkojen äänen kuuleminen nopeasti ja helposti prosessin aikana on tärkeää." 

- Hannu Ikonen, Kehittämispäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kokeile huoletta, 100% tyytyväisyystakuu.

HINNAT
idealamppu_vihrea

Selkeyttä projektiin

Innoduel-teknologia auttoi Jyväskylän ammattikorkeakoulua sumean projektin selkiyttämisessä ja määrittelemisessä.

idealamppu_oranssi

Oikea-aikainen osallistuminen

Erityisen tärkeää oli saada hankalasti tavoitettavat asiantuntijat osallistumaan projektiin oikeaan aikaan. Innoduelin avulla asiantuntijoita saatiin osallistumaan huomattavasti kattavampi joukko, kuin perinteisillä menetelmillä olisi ollut mahdollista.

idealamppu_sininen

Ideavyöryn jäsentely

Innoduel-teknologian avulla kerättiin huima määrä vastauksia, näkemyksiä ja ideoita hankesuunnittelun tueksi ja projektin määrittelyn avuksi. Innoduel-teknologia tuottaa vastaajien itsensä priorisoiman tärkeysjärjestyksen ehdotetuista asioista. Se on tehokas apuväline, kun jatkotoimenpiteitä suunnitellaan.

LISÄÄ ASIAKASTARINOITA