<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tiimipäivät, kehityspäivät ja kick off -tilaisuudet

Tiimipäivillä, uuteen kauteen starttaavilla kehityspäivillä tai kick off -tilaisuuksilla vahvistetaan yhteistä suuntaa ja luodaan positiivista energiaa.

Positiivista fiilistä ja tuloksia ilman ajanhukkaa

Tiimipäivät, kick off -tilaisuudet ja erilaisten teemojen ympärille järjestetyt kehittämispäivät ovat hyviä tilaisuuksia vahvistaa organisaation yhteistä suuntaa. Samalla ne tarjoavat henkilöstölle tavan kohdata usein normaalista arjesta poikkeavalla tavalla. Parhaimmillaan näistä kohtaamisista syntyy uusia ideoita sekä ajatuksia, joilla toimintaa voi kehittää. Lisäksi ne luovat yhteisöllisyyttä vahvistavan kokemuksen, jonka ansiosta arkinen kommunikaatio tulee sujuvammaksi. 

Mielekäs tapa osallistua

Tiimipäivän, kick off -tilaisuuden tai kehityspäivän järjestäjälle on tärkeää luoda päivästä positiivinen kokemus ja saada aikaan hyvä fiilis osallistujille. Järjestäjän näkökulmasta yhtä tärkeää kuitenkin on käsitellä myös työhön liittyvää teemaa, vieläpä tavalla, joka mahdollistaa tuloksien hyödyntämisen konkreettisella tasolla arjen toiminnassa. Aihe pitäisi kuitenkin käsitellä siten, että myös yhdessä olemiseen ja kohtaamiseen jää aikaa, eikä tunnelma latistu.

Lataa opas: kehityspäivästä tehot irti

Oppaassa: vinkit, joilla kehityspäivän vetäjät saavat tehot irti työskentelystä sekä esimerkit tehokkaan kehityspäivän rakenteeksi.

LATAA OPAS
lataa_opas

Innosta ja vahvista yhteistä suuntaa

Tiimipäivien, kick offien ja kehityspäivien asiasisällön työstämiseen sopii parhaiten ketterä, nopea ja yhteisöä osallistava käsittelytapa. Tilaisuuden järjestäjän on tärkeää huomioida tasavertaisuus ja osallistujien persoonallisuuserot niin, että myös joukon hiljaisemmat pääsevät mukaan yhteisen teeman käsittelyyn. 

Tässä on esimerkkejä, joiden avulla asiasisällön käsittely tapahtuu tehokkaasti, nopeasti ja hauskasti.

idealamppu_vihrea

Tiimipäivä

Tiimipäivillä työstetään usein tiimin toimintaan liittyvää ajankohtaista aihetta. Yleensä työstettävät asiat liittyvät esimerkiksi strategiaan, tavoitteiden saavuttamiseen tai työhyvinvoinnin kehittämiseen. Yleensä agendalla on myös tiimihengen nostattaminen ja ihmisten energisointi. Innoduelin avulla tiimipäivän aihetta voidaan käsitellä tehokkaasti esimerkiksi seuraavasti:

  • Järjestäjä on esivalmistellut kyselyn, johon vastataan paikan päällä
  • Kyselyn teema liittyy esimerkiksi työhyvinvoinnin kehittämiseen
  • Kyselyyn vastataan mobiililaitteella esimerkiksi keskellä metsäpolkua
  • Tulokset kertyvät palveluun reaaliaikaisesti
  • Metsäreitin päätteeksi tulokset kerrotaan osallistujille
  • Osallistujien itsensä kehittämät vastaukset on kävelylenkin aikana asetettu tärkeysjärjesteykseen ja nyt niistä voidaan valita esimerkiksi 5 tärkeintä kehityskohdetta, jotka valitaan vietäväksi käytännön arkeen
  • Kehityskohteiden jalkautumista sekä tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta työhyvinvoinnin kehittymiseen tarkastellaan sovitun ajanjakson puitteissa
idealamppu_sininen

Kick off -tilaisuus

Kick off -tilaisuudet ajoittuvat yleensä uuden kauden tai uuden projektin alkamiseen. Henkilöstön yhtenäistä suuntaa ja hyvää yhteishenkeä on usein tarpeen vahvistaa uuden edessä. Innoduel sopii hyvin työvälineeksi innostuksen luomiseen, pelisääntöjen sekä suunnitelman laatimiseen sekä aiheen tarkempaan fokustamiseen. Suosittu kick off -tilaisuuksissa käsiteltävä aihe on tavoitteeseen pääsemisen esteet ja mahdollisuudet. Toinen käytetty aihe on toimenpidesuunnitelma mahdollisuuksien vahvistamiseen ja esteiden taklaamiseen

idealamppu_harmaa

Kehityspäivä: turhien töiden etsiminen

Yksi kehityspäivien hittiaihe on turhien töiden etsiminen. Aihe toimii sekä asiantuntijatiimeille, että suorittavampaa työtä tekeville.

Ideoita asiakastarinoista

Lexia Logo

Case Lexia

Vuorovaikutteisuutta asiakastapahtumiin.

LUE ASIAKASTARINA
Hope_logo_v2

Case Hope ry

Vapaaehtoistyön toiminnan kehittäminen.

LUE ASIAKASTARINA
SEAMK_vaaka_RGB_1200x400_sähköiseen

Case Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Pedagogisen mallin luominen.

LUE ASIAKASTARINA
LISÄÄ KÄYTTÖKOHTEITA