<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case Ahjo: uusi tapa tehostaa workshopeja ja fasilitointia

Ahjo WS_logo_jpg

Strategista lisäarvoa

Ahjo on viestintätoimisto, jonka visiona on uudistaa viestintäkulttuuria Suomessa. Ahjo on strateginen kumppani yrityksille aina pienistä start upeista pörssiyrityksiin. Valmennukset ovat yksi tärkeä painopiste Ahjon liiketoiminnassa. 

Hein Hirvonen Ahjo Communications
Heini Hirvonen | Toimitusjohtaja | Ahjo Communications Oy

Heini Hirvonen toimii Ahjo Communications Oy:n toimitusjohtajana.

Työkalu tehostaa työpajatyöskentelyä ja auttaa fasilitoinnissa

Ahjo Communications Oy:n toimitusjohtaja Heini Hirvonen koki, että uudenlaisia tapoja tai työvälineitä työpajatyöskentelyn ja fasilitoinnin helpottamiseksi ei juurikaan ollut markkinoilla. Innoduel toi odotetun muutoksen.

Innoduelin lisäksi Ahjolla on käytössä myös perinteisiä ideointi-, keskustelu- ja osallistamismenetelmiä, kuten post-it-lappuja, kiertävää paperia ja fasilitoitua keskustelua. Näiden menetelmien ongelmana kuitenkin on hitaus. Ideat tai keskustellut asiat on siirrettävä digitaaliseen muotoon, ennen kuin ne voidaan kommunikoida workshopiin osallistuneille tai muille prosessin viiteryhmille.

Vaikka keskustelu workshopin aikana on hyvää ja hedelmällistä, siirtymä keskustelusta konkretiaan monesti tökkii. Pelkästä keskustelusta tulisi päästä nopeasti syvemmälle. Aikaisemmin tilannetta helpottavia ratkaisuja tai työvälineitä ei ole ollut tarjolla. Innoduel helpottaa askelta keskustelusta konkretiaan, sillä sen avulla aihe käsitellään valmiiksi digitaalisesti. Lopputulos, osallistujien priorisoima rankinglista, on aina reaaliaikaisesti käytettävissä. 

Innoduel on digitaalinen työväline, jonka avulla aihetta kuin aihetta voidaan kehittää nopeasti ja tehokkaasti yhdessä. Ahjolla haluttiin kokeilla rohkeasti uusia työkaluja, kehittää valmennuksia ja tehostaa työpajatyöskentelyä. Innoduelin käyttöönotto yllätti kaikki.

Into hyödyntää Innoduelia yllätti

Heti ensimmäisten käyttökertojen jälkeen valmennuksia vetävä henkilöstö oli vakuuttunut Innoduelin tuomasta lisäarvosta. He alkoivat hyödyntämään Innoduelia asiakasprojekteissa säännöllisesti. Poikkeavaa oli se, että kysyntä Innoduelin hyödyntämiseen syntyi täysin luontaisesti, ilman patistelua uuden työkalun käyttöönottoon. Se on harvinaista uusien digiratkaisujen käyttöönotossa. Syy tähän oli se, että Innoduelin koettiin aidosti hyödyttävän työpajatyöskentelyä ja tuovan lisäarvoa asiakastyöhön.

Innoduelin merkittävimmät edut ovat Ahjon kokemuksen mukaan olleet ajan säästö, henkilökunnan innostuminen, lisäarvon tuottaminen asiakkaalle sekä sisäisten prosessien helpottuminen. Lisäksi se on auttanut parantamaan mielikuvaa yrityksen työskentelytavoista tarjoamalla uusia, moderneja vaihtoehtoja työpajatyöskentelyn kulkuun.  

 
" Olen yllättynyt siitä, että henkilökuntaa ei ole tarvinnut patistella työkalun käyttämiseen, vaan siihen on luontaista kysyntää. Valmennusten ja työpajojen pitäjät haluavat itse hyödyntää Innoduelia workshopeissa ja fasilitoinnissa." 

- Heini Hirvonen, Toimitusjohtaja, Ahjo Communications Oy,

Varaa demo

Tutustu tuotteeseen asiantuntijamme opastuksella. Varaa sinulle sopivin aika suoraan kalenterista. 

VARAA DEMO

Varaa Innoduel-demo
idealamppu_vihrea

Parempi kuin post-it-lappu

Digitaalinen osallistamisen, ideoinnin ja yhteiskehittämisen työväline säästää aikaa. Post-it-lappujen avulla toteutetun ideoinnin tai yhteiskehittämisen lopputulokset täytyy aina käsitellä ja siirtää digitaaliseen muotoon, jotta tulokset ovat kommunikoitavissa muille. Innoduel-työkalussa ideointi ja yhteiskehittäminen tapahtuvat digitaalisesti ja tulokset ovat heti hyödynnettävissä sekä jaettavissa. Tulokset voidaan myös käsitellä  reaaliaikaisesti workshopin aikana.

idealamppu_oranssi

Asiakkailta kiittävä vastaanotto

Ahjon asiakkaat ovat ottaneet uuden työvälineen hyvin vastaan. Työkalu on intuitiivinen ja helppo käyttää, sekä osallistujan että admin-käyttäjän näkökulmasta. Moderni työväline on tehostanut workshop-työskentelyä ja parantanut asiakaskokemusta: workshopin lopputuloksien raportointia ei  sen ansiosta tarvitse enää odottaa.

idealamppu_sininen

Käyttötapoja laidasta laitaan

Ahjolla Innoduelia ollaan hyödynnetään asiakasprojekteissa viikottain. Sitä käytetään jaetun näkemyksen synnyttämisessä mm. johtoryhmän strategiaworkshopeissa, arvojen kirkastamisessa ja isoissa henkilöstötilaisuuksissa. Ahjo on ehtinyt hyödyntämään Innoduelia myös yrityksen omassa sisäisessä viestinnässä ja markkinointimateriaalin ideoinnissa.

LISÄÄ ASIAKASTARINOITA