<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Dialoginen johtamisviestintä

Rikkaalla johtamisviestinnällä on suora yhteys hyvään liiketaloudelliseen tulokseen ja työntekijäonnellisuuteen.

Miksi dialogisen johtamisviestinnän kehittämiseen kannattaa panostaa? Rikkaalla johtamisviestinnällä on suora yhteys hyvään liiketaloudelliseen tulokseen ja työntekijäonnellisuuteen. Zenger ja Folkman esittävät tämän johtopäätöksen Harvard Business Review:n kirjoituksessaan kesäkuussa 2017 Tehtyään metadata-analyysin yli 60 000 johtajan arvioinneista, He päätyivät lopputulokseen, että vain 13 % johtajista tuottaa sekä hyvää liiketulosta että ilmapiiriä, jossa työntekijät viihtyvät. Edelleen he löysivät tälle johtajajoukolle kuusi yhteistä ominaisuutta, joiden ansiosta johtajat onnistuvat molemmissa tavoitteissa samanaikaisesti. Ne ovat:

1. Johtaja kommunikoi selkeän strategian ja suunnan

Johtaja, joka osaa viestiä selkeästi, saa ihmiset sitoutumaan kohti yhteistä tavoitetta.

2. Johtaja inspiroi ja motivoi

Johtaja voi motivoida ja inspiroida omalla esimerkillään ja harrastamansa viestinnän kautta. Vaikka raha toimii motivaattorina, sen vaikutus on hetkellinen. Onnistuttuaan luomaan Inspiroivan työilmapiirin, johtaja voi odottaa tiiminsä tuottavan pysyviä hyviä bisnestuloksia.

3. Johtaja asettaa  yhdessä luotuja vaativia tavoitteita

Yhteiset ja samalla tavoin ymmärretyt tavoitteet saavat työyhteisön rokkaamaan ja voimaan hyvin. Ihmeellisiä asioita tapahtuu, kun johtaja onnistuu sitouttamaan tiiminsä jo tavoitteiden muotoiluvaiheessa. Haastavatkin tavoitteet tuntuvat silloin helpommilta.

4. Johtajaan voi luottaa ja hän luo luottamuksen ilmapiiriä

Jos johtaja, johon ei luoteta asettaa vaativia tavoitteita, luo hän nopeasti lisää epäluottamusta. Luottamuksen ilmapiiri syntyy esimerkiksi kuuntelemalla työntekijöitä ja olemalla johdonmukainen omassa tekemisessään. 

5. Johtaja auttaa työntekijöitään kehittymään

Kun johtaja nostaa puheisiin ja tekoihin tiiminsä tavoitteellisen kehittymisen, hän luo positiivista ilmapiiriä. Se houkuttelee myös uusia kykyjä parantuneen työnantajakuvan kautta.

6. Johtaja on valmis vastaanottamaan palautetta ja kehittymään sen perusteella

Johtaja, joka kerää omasta toiminnastaan palautetta ja pyrkii aktiivisesti kuulemaan neuvoja parantaakseen omaa johtamistaan, on arvostettu ja pidetty työntekijöiden keskuudessa.

Kokeile Innoduelia ilmaiseksi 14 päivän ajan. Rekisteröidy tästä

Kohti hurmaavaa dialogista johtamisviestintää - harjoittelun kautta hyväksi tavaksi.

Suurimmalla osalla johtajista on tarve kehittyä paremmaksi ja johtamisviestinnän kehittäminen on hyvä paikka aloittaa, Kehittyminen kannattaa tehdä asia kerrallaan ja pyrkiä tekemään oikea muutos omaan viestinnälliseen arkipäivään. 

Jollakin suurin kehittymistarve liittyy aktiiviseen kuuntelemiseen, toinen saattaa käyttää työntekijöiden kannalta liian vaikeaa sanastoa, kolmas ei ole löytänyt johtamisviestintäänsä toistettavaa rakennetta, joka tekisi viestinnän harjoittamisesta ajankäytöllisesti tehokasta. Yksi johtamisviestinnän helmasynneistä on toiston puute: johtajalle tuttu asia voi olla työntekijöiden kannalta ensikohtaaminen. Rikkaasti ja arvostavasti viestimällä saadaan asioita eteenpäin. Tiedätkö sinä suurimman johtamisviestinnällisen kehittämistarpeesi?

Dialogisen johtamisviestinnän 5 rakennepalasta - case digital

Dialogista johtamisviestintää voi ja tulee harrastaa monipuolisesti ja -kanavaisesti. Digitaalisuus luo uusia mahdollisuuksia yhteisen ymmärryksen muodostumiseen. Tässä 5 kriittistä rakennepalasta:

  1. Fokus: keskitytään yhteen avoimeen kysymykseen kerrallaan. Mikä on sellainen avoin kysymys jonka ratkomiseen haluaisit kaikkien osallistuvan?
  2. Digitaalisuus: anonyymi ja digitaalinen tapa osallistua voimaannuttaa introvertit, ekstrovertit ja toisella paikkakunnalla työskentelevät "etävertit". Onko tiimissäsi introverttejä, ekstroverttejä tai muualla työskenteleviä?
  3. Helppous: johtajan ja työntekijän aika on kortilla. Johtamisviestinnän toteutus ja osallistuminen pitää tuntua vaivattomalta.
  4. Toistettavuus: koko viestinnän rakenne ja prosessi pitää olla niin yksinkertainen, että siitä muodostuu johtajalle ja johdettaville hyvä tapa.  
  5. Lupauksen lunastus: kun ihmisiä on kuunneltu ja otettu mukaan kehittämiseen, syntyy toimenpiteitä (action points). Johtamisviestintä päättyy ideaalitilanteessa "juhlintaan", kun kaikki fiksut toimenpiteet on saatu tehtyä. On aika kysyä uusi kysymys!
idealamppu_vihrea

Osallista ja kuuntele

Sitouta ihmiset yhteisten tavoitteiden mukaiseen toimintaan osallistamalla heidät toiminnan kehittämiseen. Tee osallistamisesta helppoa hyödyntämällä digitaalisia keinoja. Huolehdi, että osallistamisen aikana viestit työntekijöiden mielipiteen merkityksellisyys, vahvistat joukkoon kuulumisen tunnetta ja osallistumisen helppoutta. Jaa tulokset välittömästi, anna palautetta ja kiitä osallistumisesta. Muista viestiä myös seuraavat askeleet ja niiden eteneminen. Juhli onnistumisisia myös viestinnällisesti.

idealamppu_sininen

Toista

Luo yksinkertaiset rakenteet ja prosessit viestinnälle. Yksinkertaisuus luo toistettavuutta. Hyödynnä viestipohjia eri tilanteisiin. Hyvät tavat ja toimivat käytänteet eivät synny itsestään. Tarvitaan tietoista harjoittelua.

idealamppu_harmaa

Dialoginen johtamisviestintä vie kohti hyvää työilmapiiriä

Dialogisesta johtamisviestintärakenteesta tulee tapa, joka vie yritystä kohti hyvää työilmapiiriä, jolla on suunta. Onnistuneen osallistamisen avulla työntekijät oppivat ymmärtämään, että osallistuminen on tapa vaikuttaa ja saada itsensä kuulluksi. Tasa-arvoisesti ja hienovaraisesti.

Ideoita asiakastarinoista

MSK Group Logo

Case MSK Group

Onnistuneeseen yritysostoon kuuluu henkilöstön kuuntelu

LUE ASIAKASTARINA
Laptitec logo

Case Laptitec

Onnistunut yritysten yhdistyminen

LUE ASIAKASTARINA
FCG Talent logo

Case FCG Talent

Osallistavaa toiminnan suunnittelua

LUE ASIAKASTARINA
LISÄÄ KÄYTTÖKOHTEITA