<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

FAQ

Usein kysyttyjä kysymyksiä Innoduelista sekä sen ominaisuuksista. 
 

Kyselyn luominen ja osallistuminen

Q: Miten Innoduel-kysely toteutetaan?

A: Kysely luodaan Innoduelin admin-sivulla, johon admin-käyttäjillä on tunnukset. Osallistumislinkki lähetetään vastaajille sopivinta kanavaa pitkin: sähköpostitse, pikaviestikanavalla, tekstiviestillä, intrassa tai verkkosivuilla.


Q: Kuka voi vastata kyselyyn?

A: Kyselyyn voi vastata kuka tahansa, jolla on osallistumislinkki. Kyselyyn on mahdollista palata myös uudelleen. 


Q: Onko osallistuminen anonyymiä

A: Osallistuminen on täysin anonyymiä. Osallistujia ei tunnisteta. Innoduel tallettaa organisaatiosta ainoastaan admin-käyttäjän sähköpostiosoitteen. 


Q: Voiko osallistujien vastauksia moderoida?

A: Kyllä. Admin-käyttäjä pystyy moderoimaan vastauksia. Tämä voi olla tarpeen, jos vastauksissa esimerkiksi on useita täysin samankaltaisia vastauksia. Vastausten moderointia kannattaa kuitenkin tehdä hyvin harkiten, sillä vastausten aitous kärsii. Pienet kirjoitusvirheet eivät yleensä haittaa ja useampi samaa aihepiiriä käsittelevä vastaus vain vahvistaa vastauksen painoarvoa ranking-listassa.


Q: Kuinka kauan osallistuminen kestää?

A: Vastaaminen kestää tyypillisesti noin 2 minuuttia, käsiteltävästä aiheesta ja vastauksen mietintään tarvittavasta ajasta riippuen. Jos osallistujilta kaivataan useampia avoimia vastauksia ja aihe on haastava, vastausaika voi olla myös pidempi.


Q: Voiko kyselylinkki päätyä vääriin käsiin?

A: Vastaaminen ei edellytä tunnistautumista, mutta kyselyyn pääsee osallistumaan vain linkin kautta. Jos kyselyssä käsitellään arkaluontoisia aiheita, hyvä käytäntö on huomauttaa tästä osallistumiskutsussa. 


Q: Miten tulos jaetaan osallistujille?

A: Tulossivun voi jakaa osallistujille jo osallistumisen aikana, tai heti sen päätyttyä. Tulosten jakaminen kyselyn päätyttyä on tyypillisempää.


Q: Voiko Innoduelia käyttää reaaliaikaisesti workshopissa?

A: Oikein hyvin! Innoduelin hyödyntäminen workhsopeissa tai tapaamisissa on erittäin toimiva tapa ideoida ja koota osallistujien näkemykset aivan hetkessä. Tämä tehostaa tapaamisia ja varmistaa, että jokainen tulee kuulluksi.

Tuotteen ominaisuudet

Q: Kyselyn voi toteuttaa 1-tai 2-vaiheisena. Miten nämä eroavat toisistaan ja kumpi tapa kannattaisi valita? 

A: 1- ja 2-vaiheinen kyselyprosessi eroaa hieman tavassa, jolla avoimet vastaukset ja tulosten parivertailu järjestetään kyselyssä. Se, kumpi tapa on parempi, riippuu osallistujamääristä ja kyselyn tavoitteista.


Q: Miten 1-vaiheisen osallistumisen prosessi etenee? 

A: 1-vaiheinen osallistuminen etenee siten, että vastaaja ensin vertailee toisten antamia vastauksia aloitussivulla esitettyyn kysymykseen. Kukin osallistuja tekee 3, 5, 10, 20 tai 30 parivertailua, asetuksista riippuen. Vertailemisen jälkeen osallistuja voi jättää palveluun oman vastauksensa. Edellisen osallistujan antama vastaus tulee esille seuraavan osallistujan parivertailussa, ja niin edelleen. Vastauksen antamisen jälkeen osallistuja voi vielä tutustua sen hetkisen tulosrankingin reaaliaikaiseen tulokseen.

1-vaiheisessa osallistumisessa ensimmäisiltä osallistujilta pyydetään vain vastauksia, sillä heille ei ole vielä ehtinyt kertyä vertailtavaa aineostoa. Viimeisten vastaajien vastauksille ei myöskään kerry ranking-painotuksia eikä siten myös sijoitusta vastausten ranking-taulukossa. 


Q: Miten 2-vaiheisen osallistumisen prosessi etenee?

A: 2-vaiheisessa kyselyssä osallistumisen kulku on hieman erilainen 1-vaiheiseen verrattuna. Klikattuaan osallistumislinkistä osallistuja antaa ensin oman vastauksen esitettyyn kysymykseen. Kun kaikkien osallistujien vastaukset on saatu, Osallistuja klikkaa uudelleen osallistumislinkistä ja vertailee muiden osallistujien antamia vastauksia. Kukin osallistuja vertailee 3, 5, 10, 20 tai 30 vastausta, asetuksista riippuen.

Tuotteen hankkiminen

Q: Haluaisin testata Innoduelia ennen ostopäätöstä. Voiko tuotetta pilotoida?

A: Voit tutustua osallistujan näkymään ja saada tuntuman Innoduel-prosessiin demossamme. Voit vertailla palveluun syötettyjä vastauksia ja jättää omia vastauksia – jättämäsi vastaukset näkyvät seuraaville osallistujille.

1-vaiheinen esimerkki, aihe: Millä teoilla ja toimenpiteillä voimme parantaa työhyvinvointiamme?

  1. Osallistu ja anna vastaukset
  2. Seuraa tulosten muodostumista
2-vaiheinen esimerkki, aihe: Millä keinoilla mahdollistamme menestyksemme tulevaisuudessa?
  1. Anna vastaukset 
  2. Seuraa tulosten muodostumista (vastaukset vielä sattumanvaraisessa järjestyksessä)
  3. Parivertaile annetut vastaukset 
  4. Seuraa tulosten muodostumista 
Jos haluat kysyä lisää, ota yhteyttä.