<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Muutoksen johtaminen – yrityskaupat

Sitouta, osallista ja luo yhtenäistä organisaatiokulttuuria. 

Henkilöstön tukeminen muutostilanteissa

Suuret tai pienet muutokset organisaatiossa voivat olla haasteellisia henkilöstölle. Yrityskaupat ja fuusiot tarkoittavat yleensä suurta muutosta, eikä yhdistymisvaiheen läpivieminen ole aina ongelmatonta. Onnistuneissa muutostilanteissa yrityksen avainhenkilöt, arvot ja vallitseva yrityskulttuuri eivät katoa, vaan ne sulautuvat osaksi uutta kokonaisuutta tehden siitä entistä vahvemman.

Yrityskaupoissa tai fuusioissa on erityisen tärkeää panostaa yksilöihin. Esimerkiksi näihin kysymyksiin on tärkeä löytää vastaus:

 • Miten hyödynnämme osaamisen?
 • Miten vaikutamme positiivisesti henkilöstön motivaatioon?
 • Miten tuemme henkilöstöä muutoksessa?

Osallistamisesta apua muutosjohtamisessa

Muutostilanteeseen positiivisesti suhtautuvat henkilöt pystyvät uudessa, osin epävarmuutta ruokkivassa tilanteessa säilyttämään ongelmanratkaisukykynsä ja itseohjautuvuutensa. Jos taas motivaatio tai muutoksensietokky laskee, se ruokkii epäluottamusta, laskee työtehoa ja pahimmillaan lamaannuttaa koko organisaation.

Osallistaminen on erityisen tärkeää muutostilanteessa. Se mahdollistaa avoimen keskustelun ja kriittisten tekijöiden purkamisen rakentavalla tavalla. Osallistaminen on lisäksi tapa sitouttaa henkilöstö muutokseen ja viestiä siitä. 

Lataa opas: Onnistu muutoksen johtamisessa

LATAA OPAS
lataaopas

Tapoja osallistaa muutostilanteissa

Muutostilanteissa henkilöstöön on tärkeä investoida. Henkilöstön näkemyksiä ja osaamista tulee arvostaa. Mahdolliset huolenaiheet on hyvä käsitellä ja tuoda esille. Osallistamalla kriittiset aiheet työstetään rakentavasti ja esteistä päästään nopeasti yli. 

Innoduel on helppo ja nopea tapa osallistaa yrityksen henkilöstö, oli sitten kyse suuresta tai pienestä joukosta. Tässä on esimerkkejä, miten Innoduel voi tukea osallistamista ja muutoksen johtamista.

idealamppu_vihrea

Avainhenkilöiden sitouttaminen

Yhteinen jaettu näkemys sekä sen vahvistaminen on erityisen keskeistä muutostilanteessa. Useiden erilaisten näkemysten työstäminen ja rakentava keskustelu mahdollistuu esimerkiksi seuraavalla tavalla:

 • Luodaan kysely, jossa osallistujat tuottavat vastauksen esitettyyn haasteeseen
 • Osallistujat priorisoivat vastaukset parivertailun avulla
 • Jokaisen näkemys huomioidaan tasapuolisesti
 • Vastausten ranking-lista toimii hyvänä pohjana jatkokeskustelulle
idealamppu_sininen

Henkilöstön osallistaminen

Muutostilanteessa kuuntelemisen ja kommunikoinnin tärkeys korostuu. Innoduel-työkalussa osallistujien lukumäärä on rajaton. Se sopii niin kasvokkaisten tapamisten työvälineeksi, kuin eri maissa toimivien henkilöiden osallistamiseen. Eri toimipisteisiin sijoittuneen henkilöstön näkemykset voidaan ottaa huomioon tehokkaasti ja tuottavasti esimerkiksi seuraavalla tavalla:

 • Eri toimipisteissä tai maissa työskenteleville luodaan omat kyselyareenat, joiden lähtökysymys on kaikissa sama
 • Vastaaminen on anonyymiä, jolloin näkemyksiä voidaan esittää vapaammin
 • Annettuja vastauksia esitettyyn kysymykseen verrataan keskenään
 • Vastausten pohjalta on mahdollista analysoida tilannetta eri toimipisteissä
 • Koska tulokset muodostuvat reaaliaikaisesti, mahdollisiin huolenaiheisiin on mahdollista reagoida nopeasti
idealamppu_harmaa

Miksi muutoksen johtaminen koetaan haasteellisena?

Kysyimme päättäjiltä ja asiantuntijoilta heidän ajatuksiaan muutosjohtamisen haasteisiin. Saimme verkostoltamme yhteensä 51 vastausta. Lue tulokset raportista.

Ideoita asiakastarinoista

msk-group

Case MSK Group

Onnistuneeseen yritysostoon kuuluu henkilöstön kuuntelu

LUE ASIAKASTARINA
Laptitec logo

Case Laptitec

Onnistunut yritysten yhdistyminen

LUE ASIAKASTARINA
Myynnin & Markkinoinnin Ammattilaiset ry

Case MMA

Rakennetaan tulevaisuutta yhdessä

LUE ASIAKASTARINA
LISÄÄ KÄYTTÖKOHTEITA