<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Strategia osallistaen, yhdessä

Tehokkuutta strategiatyöhön osallistavan strategiaprosessin avulla.

Osallista ja sitouta

Organisaation strategiasta saadaan toimiva vain silloin, kun henkilöstö kokee sen omakseen ja sisäistää sen. Parhaiten toimiva strategia saadaan aikaan, kun strategian luominen toteutetaan osallistaen. Jos prosessi on aidosti osallistava, ymmärrys strategian tavoitteista ja niiden merkityksestä omaan työhön sisäistetään jo prosessin aikana. Osallistava strategiatyö mahdollistaa myös sen, että henkilöstö sitoutuu strategian linjauksiin jo prosessin aikana.

Osallistavan strategiatyön etuja

 • Koko henkilöstö tulee tietoiseksi strategiatyön käynnistymisestä
 • Strategiaan saadaan laajasti näkemyksiä, koko organisaation viisaus saadaan hyötykäyttöön
 • Strategiasta tulee yhteinen hanke. Mahdollisuus vaikuttaa ja olla mukana on pohja sitoutumiselle
 • Strategian sisäistäminen helpottuu. Strategian työstäminen oman näkökulman kautta auttaa sen ymmärtämistä oman työn kannalta

Säästä aikaa strategian jalkauttamisessa

Osallistaen toteutettu strategiatyö säästää resursseja strategian jalkauttamisvaiheesta. Kun strategiaa tai sen päivitystä työstetään jo alusta asti yhteistyössä henkilöstön ja muiden sidosryhmien kanssa, tulee erillisestä jalkautusprosessista parhaimmillaan kokonaan tarpeeton. Vuorovaikutteinen strategiaprosessi varmistaa, että jokainen organisaation jäsen osaa sanoittaa strategian ja toimia sen mukaan.

Lataa opas: säästä kaikkien aikaa – osallista helposti ja nopeasti

HR-ammattilaiselle tarkoitetussa oppaassa: osallistamisen yleisimmät sudenkuopat, vinkit siihen, miten ne vältetään, sekä esimerkit helppoon ja tehokkaaseen osallistamisprosessiin.

LATAA OPAS

lataa_opas

Tapoja osallistaa strategiatyöhön

Henkilöstön ottaminen osaksi strategiatyötä on hyvä keino luoda yhteistä, jaettua tahtotilaa. Mahdollisuus vaikuttaa ja olla mukana on pohja sitoutumiselle. Vuorovaikutteisessa strategiaprosessissa osallistaminen tapahtuu jo strategiaprosessin aikana, ei vasta sen päätyttyä. Näillä esimerkeillä pääsee osallistamisessa alkuun.

idealamppu_vihrea

Näkemyksiä strategiatyön pohjaksi

Henkilöstön osallistaminen strategiatyöhön voi tarkoittaa esimerkiksi laajan näkemysten kirjon keräämistä strategiatyön pohjamateriaaliksi. Tällöin erilaisia mielipiteitä, näkökulmia, ideoita ja ajatuksia kerätään mahdollisimman laajalta joukolta. Ideoiden ja näkemysten jatkotyöstäminen tapahtuu strategiaprosessin osana. 

 • Luodaan kysely, jossa ennakkokysymyksen avulla annetaan suunta omakohtaiselle pohdinnalle
 • Osallistujien näkemykset parivertaillaan muiden osallistujien tuottamia näkemyksiä vasten
 • Esitetyt ideat ja näkemykset tulostuvat priorisoituun listaan, jossa eniten kannatusta saaneet ajatukset nousevat ensimmäiseksi
idealamppu_sininen

Vahvistusta strategiatyön aikana

Yksi tapa saada vahvistusta työryhmän ajatuksille ja sitouttaa laajempi joukko strategiaprosessiin on ottaa tarkastuspisteitä prosessin eri vaiheissa. Näissä pisteissä strategiatyöskentelyn tuloksia voidaan vertailuttaa ja verifioida laajemmalla osallistujajoukolla. Samalla viestitään prosessin etenemisestä.

 • Luodaan kysely, jossa valmiita vastauksia parivertaillaan
 • Jokainen vastausvaihtoehto vertaillaan tasapuolisesti
 • Tulokset muodostavat ranking-listan, jossa parhaimmat vastaukset tulostuvat listan kärkeen
idealamppu_harmaa

Strategian peilaaminen omaan työhön

Totuttu tapa työstää strategiaa on pohtia tiimikohtaisesti keinoja, joilla strategiassa esitettyihin tavoitteisiin päästään omassa yksikössä. Tiimitason lisäksi tehokas keino varmistaa strategian sisäistäminen on työstää sen merkitystä yksilön oman työn näkökulmasta. 

 • Laaditaan yksilölle tai tiimille kysely, jossa strategiassa esitettyjen tavoitteiden merkitystä pyydetään pohtimaan yksilön oman työn näkökulmasta
 • Esikysymyksillä pohdinta ohjataan henkilökohtaiselle tasolle
 • Annetut vastaukset parivertaillaan kyselyn seuraavassa vaiheessa
 • Kyselystä johdettavat toimenpidesuunnitelmat on helppo toteuttaa käytännönläheisellä tasolla

Ideoita asiakastarinoista

Myynnin & Markkinoinnin Ammattilaiset ry

Case MMA

Rakennetaan tulevaisuutta yhdessä

LUE ASIAKASTARINA
Laptitec Logo

Case Laptitec

Onnistunut yritysten yhdistyminen

LUE ASIAKASTARINA
Lexia Logo

Case Lexia

Asiakaskokemuksen kehittäminen

LUE ASIAKASTARINA
LISÄÄ KÄYTTÖKOHTEITA