<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case Vantaan kaupunki: livefasilitointia kehittämispäivässä

Vantaa

Vantaan kaupunki, kasvatuksen ja oppimisen toimiala

Vantaan kaupungin kasvatuksen ja oppimisen toimiala – perusopetus ja oppilashuolto työskentelee sen eteen, että lasten, nuorten ja aikuisten kasvatuksen ja oppimisen palvelut ovat laadukkaita. Toimiala valmistelee ja panee täytäntöön opetuslautakunnan toimialaan kuuluvia asioita. 

Johanna Honkanen | Aluepäällikkö | Vantaan kaupunki
Johanna Honkanen | Aluepäällikkö | Vantaan kaupunki

Aluepäällikkö Johanna Honkasen tehtäviin kuuluu oman alueen koulujen johtamisen tuki, sekä opiskeluhuollon ja hyvinvoinnin sisältöjen suunnittelu sekä johtaminen Vantaan perusopetuksessa.

Tuija Harakka |  Opiskeluhuollon päällikkö | Vantaan kaupunki
Tuija Harakka |  Opiskeluhuollon päällikkö | Vantaan kaupunki

Tuija Harakka vastaa opiskeluhuollon yksiköstä. Yksikössä työskentelee lähes 90 psykologia ja kuraattoria. Yksikkö antaa psykologi- ja kuraattoripalveluita varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Uutta potkua kehittämispäivään

Yksi Vantaan kaupungin perusopetuksen ja oppilashuollon vuotuisista tapahtumista on yhteisöllisten hyvinvointiryhmien (YHR) iltapäivä. YHR-päivä pitää sisällään ajankohtaisten hyvinvoinnin ja opiskeluhuollon teemojen käsittelyä koulujen edustajien kanssa. 

Livefasilitointia 300 osanottajan tapahtumassa

YHR-päivä järjestettiin tällä kertaa livestriimattuna tilaisuutena koulujen YHR-ryhmille. Koulujen rehtorit, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, koulupsykologit, koulukuraattorit ja kouluterveydenhoitajat osallistuivat kehittämispäivään joko omina pienempinä ryhminään, tai itsenäisesti omilta koneiltaan.

Innoduelin avulla kaikki noin 300 kehittämispäivän osallistujaa osallistettiin pohtimaan keskeisiä teemoja tulevan strategiakauden tavoitteiksi. Noin kolmasosa päivän agendasta työskenneltiin Innoduelin mahdollistamana. Tämän lisäksi kuultiin asiantuntijoiden alustuksia käsiteltäviin aiheisiin.

Osallistujille esitettiin kysymys: Mitkä teemat/asiat olisivat keskeisiä opetushuollon kehittämisteemoja seuraavalle strategiakaudelle?

Osallistujilta koottiin myös ideoita perusopetuksen ja sosterin yhteistyölle, sekä seuraavien kehittämispäivien suunnittelun tueksi.

Kehittämisteemojen ja konkreettisten toimenpiteiden ideoinnin tuloksia tarkasteltiin ja kommentointiin yhdessä aina välittömästi ideoiden keruun jälkeen. Näin asioiden käsittelyssä päästiin nopeasti askel syvemmälle.

Kentän ääni kuuluviin

 – Osallisuus on tärkeä itseisarvo, Vantaan kaupungilta todetaan. Usein osallistaminen jää kuitenkin pintapuoliseksi. Innoduelin avulla jokainen YHR-päivään osallistunut sai oman äänensä kuuluviin tasavertaisesti.

"Osallisuus on tärkeä itseisarvo"

Osallistamista on vaikea toteuttaa perinteisin tavoin, erityisesti jos osallistujia on useita satoja, tai jos sen tulisi tapahtua verkon yli toteutettavassa livestriimattavassa tapahtumassa.

Innoduelin avulla suurenkin joukon osallistaminen on kuitenkin sujuvaa ja helppoa – myös livetapahtumissa,

Tieto valmiiksi paketoituna

Keskeinen lisäarvo Innoduelin käytöstä YHR-päivässä oli se, että ideointi ja kentän mielipide saatiin käyttöön valmiiksi koottuna ja priorisoituna. 

Innoduelin avulla on paitsi helppo kerätä joukon ajatukset, ideat ja näkemykset yhteen, mutta myös antaa osallistujien priorisoida ja arvioida esitetyt ajatukset ja näkemykset.

"Kun tieto on valmiiksi kootuna ja priorisoituna, tiedolla johtaminen helpottuu."

Innoduelin avulla YHR-päivästä saatiin reaaliaikaisesti käyttöön selkeät nostot tuleviksi kehittämisteemoiksi. Muistiinpanot oli helppo jakaa heti kaikille kerrattaviksi.

Osallistumisen tulee olla helppoa

Vantaan kaupungilla koettiin, että osallistaminen toimii parhaiten silloin, kun se on riittävän helppoa. On tärkeää, että osallistamisen työväline toimii sujuvasti ilman hankalia kirjautumisia. Työvälineen tulee olla kaikkien saatavilla, jotta näkemyksen antaminen ei jää kiinni tekniikasta.

– Innoduel sopii kenelle vaan, joka haluaa osallistaa sujuvasti, YHR-päivän kokemuksen perusteella todetaan. 

"Ajatushautomo oli hyvä. Se mahdollisti ison osallistujaryhmän näkemysten kuulemisen sujuvasti ja yhdenvertaisesti."

- YHR-päivän palautetta

Varaa demo

Tutustu tuotteeseen asiantuntijamme opastuksella. Varaa sinulle sopivin aika suoraan kalenterista. 

VARAA DEMO

Varaa Innoduel-demo
idealamppu_vihrea

Kentän ääni kuuluviin, myös livestriimatussa tapahtumassa

Case Vantaan kaupunki havainnollistaa sen, että suurenkin joukon näkemykset ja ajatukset on mahdollista koota tehokkaasti yhteen. Osallistaminen Innoduelin avulla voidaan toteuttaa helposti myös, kun tapahtuma toteutetaan livestriimatussa muodossa.

idealamppu_oranssi

Tiedolla johtaminen helpottuu

Innoduelin avulla tiedolla johtaminen helpottuu, kun ideoinnin ja priorisoinnin lopputulokset saadaan valmiiksi koottuna selkeässä muodossa. Jatkotyöskentely tehostuu huomattavasti, kun aikaa ei kulu raportoinnin koostamiseen.

idealamppu_sininen

Osallistumisen tulee olla vaivatonta

Suuren osallistujamäärän näkemysten ja ajatusten kokoaminen onnistuu vain, jos se on osallistujille riittävän helppoa. Työväline tulee olla saatavilla helposti millä tahansa päätelaitteella, ilman tarvetta kirjaantumiselle. 

LISÄÄ ASIAKASTARINOITA