<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case Lexia: vuorovaikutteisuutta asiakastapahtumiin

logo1

Panostus asiakastyytyväisyyteen

Lexia on asiakaskohtaiseen palveluun panostava asianajotoimisto, jonka tavoitteena on tyytyväisimmät asiakkaat. Yksi asiakastyytyväisyyden avaimista on avoin vuorovaikutus nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Innoduel auttoi Lexiaa lisäämään vuorovaikutusta asiakatapahtumissa.

FI-Lexia-Tuija_500x500
Tuija Hirvonen  | Viestintäkoordinaattori |  Lexia

Tuija Hirvonen työskentelee viestintäkoordinaattorina Lexialla. 

Osallistaminen tapahtumassa

Lexia järjestää vuosittain useita asiakastilaisuuksia ja vuorovaikutuksesta on tulossa entistä keskeisempi tekijä asiakastilaisuuksissa.

Perinteisesti asiakastilaisuuksia suunniteltaessa organisaatiot ovat miettineet tapahtumien sisältöjä omien kokemustensa sekä mahdollisesti tarkasti rajatun fokusryhmän kanssa.

Digitalisoitu osallistaminen mahdollistaa koko kutsutun ryhmän tehokkaan osallistamisen ja siten osallistujien entistä paremman sitoutumisen tapahtumaan.

Innoduelin avulla osallistaminen kestää vain pari minuuttia eikä se ole aikaan tai paikkaan sidottua, vaan osallistuminen on yhtä helppoa ja vaivatonta kaikille. 

Onnistunut tapahtuma rakennetaan vuorovaikutuksessa

Konkreettisena esimerkkinä osallistamisesta Lexian Hirvonen mainitsee seminaarin Rakentamisen Digitalisaatiosta. Seminaari on suunnattu koko Suomen rakennusalan päättäjille. Lexia kutsui koko kohderyhmän mukaan seminaarin sisällön suunnitteluun.

Kun vuoropuhelu osallistujien kanssa aloitetaan jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa, voidaan ohjelmasisältö ja puhujat räätälöidä osallistujilta saatujen kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Näin tapahtumasta tulee henkilökohtaisempi ja entistäkin houkuttelevampi.

 
"Halusimme käyttää uutta ja modernia tapaa osallistaa kohdeyleisöä. Tähän tarkoitukseen Innoduel sopi erinomaisesti. Osallistimme kohderyhmäämme kuuluvia päättäjiä ymmärtääksemme, mikä rakentamisen digitalisaatiossa kiinnostaa heitä juuri nyt. Saimme paitsi selkeän kuvan kiinnostuksen kohteista myös paljon positiivista palautetta tavastamme osallistaa kutsuvieraamme seminaariaiheen tarkempaan suunnitteluun

- Tuija Hirvonen, Viestintäkoordinaattori, Lexia

Varaa demo

Tutustu tuotteeseen asiantuntijamme opastuksella. Varaa sinulle sopivin aika suoraan kalenterista. 

VARAA DEMO

Varaa Innoduel-demo
idealamppu_oranssi

Osallistaminen tapahtumasisältöjen suunnitteluun

Lexia hyödynsi Innoduelia tapahtuman sisällön suunnittelussa. Kysymällä kiinnostuksenkohteita kutsuvierailta, tapahtuman ohjelma ja puhujat pystyttiin räätälöimään heille sopivaksi.

idealamppu_sininen

Vuorovaikutteisuus tapahtumissa

Vuorovaikutteisuuden hyödyntäminen tapahtumissa kiinnostaa. Innoduelin avulla tapahtumayleisö on helppo ottaa mukaan. Innoduel on helppo käyttää, joten tapahtuman järjestäjillekään teknologian hyödyntämisestä ei aiheudu harmaita hiuksia.

LISÄÄ ASIAKASTARINOITA