<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case Kulmia: Innoduel osana valmennuksia

Kulmia

Kulmia: konsultointia kädet savessa

Kulmia on konsulttitalo, joka auttaa yrityksiä niin strategisissa hankkeissa, kuin muutoksen viemisessä arjen tasolle. Asiakaskokemus, myynti ja johtaminen ovat yrityksen vahvat osaamisalueet. Kulmia Group on perustettu vuonna 2004.

Tapani Pöllänen | Kulmia
Tapani Pöllänen | Valmennusjohtaja & Partneri | Kulmia

Tapani Pöllänen on yksi Kulmian perustajista. Tapanin päivät täyttyvät valmennusohjelmien suunnittelusta, myynnistä ja asiakastyöstä.

Jan Kajander | Kulmia
Jan Kajander |  Valmentaja & Partneri  |  Kulmia

Jan Kajander on konsultointijohtaja, valmentaja ja partneri. Hän auttaa asiakkaita kasvussa – sekä liiketoiminnan että ihmisten osalta.

Tukea konsultoinnin asiakastyöhön

Kulmian asiantuntijat toteuttavat monipuolisia konsultoinnin projekteja. Kehittämisprojektit liittyvät esimerkiksi strategian rakentamiseen, strategian viemiseen yrityksen arkeen, tai johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen. Lisäksi yritys auttaa asiakkaitaan kehittämään myyntiä ja asiakaskokemusta. 

Innoduel on konsulttitalossa käytössä yhtenä työvälineenä valmennuksissa. Innoduelia käytetään esimerkiksi silloin, kun halutaan syventää työstettäviä kysymyksiä, tai kun tietyssä tilanteessa halutaan kerätä suuren porukan näkemys johonkin asiaan. Sen avulla kerätään ideoita, vertaillaan niitä ja kartutetaan tietoa.

Innoduel toimii myös valmennusten välissä konkreettisena työkaluna.

Enemmän aikaa rakentavalle keskustelulle

Tapani Pöllänen toteaa, että kun aikaa on rajallisesti, Innoduelia käyttämällä voidaan nopeuttaa työpajan tai valmennuksen kulkua. Jos aihetta työstetään ensin digitaalisesti, vapautuu enemmän aikaa rakentavalle keskustelulle ja jatkopohdinnalle. 

"Innoduel nopeuttaa työpajan tai valmennuksen kulkua."

Kulmialla on todettu myös se, että kun osaksi valmennusta tai fasilitointia ottaa aiheen käsittelyn digitaalisesti, osallistuminen on tasapuolisempaa. Työpaikan sisäiset henkilösuhteet eivät vaikuta tematiikan työstämiseen, ja myös hiljaisemmat persoonat saavat tasavertaisen mahdollisuuden oman näkökulmansa esittämiseen.

Innoduelin avulla osallistuminen on aina täysin anonyymiä. Osallistujat voivat tuoda omat ajatuksensa esille avoimesti ja rauhallisin mielin. 

Ajansäästöä valmentajalle

Kulmialla on havaittu, että Innoduelin käyttäminen tuottaa merkittävää hyötyä valmennustyöhön erityisesti ajansäästön ja tehokkuuden näkökulmasta.

Fasilitoijan aikaa ei kulu dokumentointiin ja raportointiin, sillä tulokset tallentuvat reaaliaikaisesti jo osallistamisen aikana. Tulokset ovat valmiiksi priorisoituja, ja raportin voi tulostaa suoraan järjestelmästä. Tämä tuo tehokkuutta paitsi valmentajalle, myös konkreettista hyötyä asiakkaalle ajansäästön myötä. 

"Innoduel helpottaa fasilitoijan taustatyötä, ja tuo tehokkuutta sekä valmentajalle että asiakkaalle."

- Tapani Pöllänen, Kulmia.

Varaa demo

Tutustu tuotteeseen asiantuntijamme opastuksella. Varaa sinulle sopivin aika suoraan kalenterista. 

VARAA DEMO

Varaa Innoduel-demo
idealamppu_vihrea

Tasavertaista osallistumista

Case Kulmia havainnollistaa, miten digitaalinen ja anonyymi osallistamisen työkalu tuo tasavertaisen mahdollisuuden mielipiteen esittämiseen myös niille, jotka eivät sitä muuten rohkenisi tehdä. Henkilösuhteet eivät vaikuta asioiden työstämiseen, kun käytössä on turvallinen alusta.

idealamppu_oranssi

Ajansäästöä ja tehokkuutta

Innoduel tuottaa priorisoidun koosteen osallistujien näkemyksistä reaaliaikaisesti. Raportin voi tulostaa suoraan järjestelmästä. Fasilitoijan työaikaa säästyy dokumentoinnista, ja tämä tehostaa valmennusyrityksen asiakastyötä.

idealamppu_sininen

Enemmän aikaa rakentavaan keskusteluun

Kun valmennuksissa hyödynnetään digitaalista osallistamisen työvälinettä, jää enemmän aikaa rakentavaan keskusteluun ja asian käsittelyyn.

LISÄÄ ASIAKASTARINOITA