<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Osallistava workshop

Tehosta workshop-työskentelyä digitaalisella osallistamisen työkalulla.

Workshopit ovat erilainen toimintatapa perinteisten kokousten rinnalla. Ne toimivat erityisen hyvin, kun haetaan uusia näkökulmia ja  innovatiivisia ratkaisuja. Hiljaisen tiedon jalostaminen avoimeksi on tärkeää, kun haluamme oppia toisiltamme ja rakentaa yhdessä uutta. Yksin työskennellessämme omat näkemyksemme tuntuvat parhailta, emmekä kovin helposti hae muita näkökantoja. Osallistavan workshop-työskentelyn avulla on mahdollista tuoda samaan pöytään erilaista osaamista uusien, innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi.

Digitaalinen osallistaminen on nopeaa, joustavaa ja yksilölähtöistä


Erilaisten ihmisten osallistamisessa on kuitenkin omat haasteensa. Suurimpia haasteita ovat kaikkien innostaminen mukaan työskentelyyn ja käytettävissä oleva aika. Olennaista on antaa osallistujille mahdollisuus ilmaista näkemyksiä ja ideoita myös muilla tavoin kuin puhumalla. Digitaaliset työkalut mahdollistavat yksilölähtöisen osallistumisen sekä nopean, konkreettisen palautteen antamisen joustavasti myös ennakkoon ja isoissa ryhmissä.

Alla on esitelty kolme tapaa hyödyntää digitaalista osallistamista workshopissa.

Lataa eBook: onnistunut workshop – opas digitaaliseen osallistamiseen workshopeissa

 

LATAA OPAS
lataa_opas

3 tapaa hyödyntää digitaalista osallistamista workshopissa

Workshopeja on yhtä monta erilaista kuin on osallistuvia ryhmiä, aiheita ja tavoitteitakin. Toteutuksesta riippumatta kannattaa pohtia seuraavia asioita innostavan ja tuloksellisen workshopin läpiviemiseksi:

 • Tavoitteet: Mitä workshopissa halutaan saavuttaa? Tavoitteet on hyvä kirjata ylös jo workshopia suunniteltaessa ja viestiä ne selkeästi osallistujille.
 • Osallistujat: Ketkä osallistuvat workshopiin? Onko heillä erityistarpeita? Onko kaikilla tietokone, tabletti tai älypuhelin käytössä?
 • Aikataulu: Kuinka paljon aikaa on käytettävissä? Varaa riittävästi aikaa tuloksen pohjalta käytävälle keskustelulle ja mahdollisen toimenpidesuunnitelman sopimiselle.
 • Roolit ja vastuut: Korosta osallistujien roolia näkemysten tuottajina. Viesti myös omasta roolistasi selkeästi.

1. Digitaalinen osallistaminen workshopin aikana

Digitaalinen osallistaminen säästää aikaa ja tuo kaikkien näkökulmat esiin ryhmäkoosta riippumatta. Tässä esimerkissä digitaalista osallistamista käytetään workshopin alussa. Digitaaliseen osallistamiseen kuluu vain 10-15 minuuttia, ja näin fokusoidulle keskustelulle sekä toimenpidesuunnitelman tekemiselle jää reilusti aikaa. 

Innoduel digitaalinen osallistaminen workshopin aikana
 1. Alkusanat
  Workshopin tavoitteet ja eteneminen
 2. Digiosallistaminen: vastausten antaminen 
  Osallistujien näkemysten kerääminen heille esitettyyn kysymykseen
 3. Digiosallistaminen: vastausten priorisointi 
  Annettujen vastausten parivertailu ja priorisointi
 4. Keskustelu digiosallistamisen pohjalta
  Varaa keskustelulle enemmän aikaa tapauskohtaisesti
 5. Toimenpidesuunnitelman tuottaminen ja yhteenveto

2. Digitaalinen ennakko-osallistaminen

Ennakko-osallistaminen sopii tilanteisiin, joissa workshopin vetäjälle on tärkeää kuulla osallistujia etukäteen, tai workshopissa halutaan käyttää enemmän aikaa yhteiselle keskustelulle. Se toimii myös loistavana virittäytymisenä workshopiin. Digiosallistaminen tehdään verkon yli tyypillisesti 1-5 päivää ennen workshopia.

Innoduel digitaalinen ennakko-osallistaminen
 1. Ennakko-osallistaminen: vastausten antaminen 
  Osallistujat kutsutaan sähköisesti antamaan vastaukset. 
 2. Ennakko-osallistaminen: vastausten priorisointi 
  Vastausten antamisen jälkeen annetut vastaukset parivertaillaan ja priorisoidaan tärkeysjärjestykseen. Vinkki: Jos kysyt osallistujilta mitä he odottavat workshopilta, priorisointi ei tarvitse toteuttaa.
 3. Workshop: keskustelu 
  Keskustelu ennakko-osallistamisella saatujen tulosten pohjalta.
 4. Workshop: toimintasuunnitelma
  Toimintasuunnitelman ja seuraavien askelmerkkien sopiminen ennakko-osallistamisen ja workshopissa tapahtuneen keskustelun pohjalta.

3. Digitaalinen osallistaminen pienryhmätyöskentelyssä

Sopii tilanteisiin, joissa osallistujia on useita kymmeniä tai satoja. Tämä malli toimii hyvin myös silloin, kun eri ryhmiltä halutaan oma tulos, tai kun käsitellään useita aiheita samanaikaisesti.

Innoduel digitaalinen osallistaminen pienryhmätyöskentelyssä
 1. Alkusanat
  Workshopin tavoitteet ja eteneminen. Jakautuminen pienryhmiin.
 2. Digiosallistaminen: vastausten antaminen 5-10 min
  Jos vastauksia halutaan työstää parityönä, varaa tähän vaiheeseen 5-10 min enemmän aikaa.
 3. Digiosallistaminen: vastausten vertailu ja priorisointi 5 min
 4. Keskustelu pienryhmässä 15-x min
 5. Tulosten läpikäynti yhteisesti

Ideoita asiakastarinoista:

ahjo-logo

Case Ahjo Communications

Uudenlainen tapa työskennellä tehostaa workshopeja ja fasilitointia.

LUE ASIAKASTARINA
Logo Fazer

Case Fazer Food Services

Henkilöstötutkimuksen tuloksista konkreettisiin toimenpiteisiin.

LUE ASIAKASTARINA
laptitec-square

Case Laptitec

Onnistunut yritysten yhdistyminen.

LUE ASIAKASTARINA
LISÄÄ ASIAKASTARINOITA