<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

14 syytä hyödyntää digitaalista teknologiaa fasilitoinnissa

Workshopit eivät aina ole hyvin suunniteltuja tai tehokkaita. Se on suuri harmi, sillä organisaatiossa käytetään paljon aikaa yhteiseen ideointiin ja ryhmässä työskentelyyn. Workshopit eivät aina ole tasa-arvoisia. Ryhmätyöskentelyssä hiljaisemman ääni ei aina pääse kuuluviin. Arvokas tieto, idea tai näkökulma voi jäädä huomioimatta, jos extrovertit dominoivat keskustelun kulkua. Digitaalinen työväline osallistamiseen ja fasilitointiin on moderni ja tasa-arvoa edistävä tapa tehostaa workshopeja ja varmistaa, että jokaisen ääni kuuluu.

Digitaalisen työkalun hyödyt fasilitoijalle


 1. Tulokset saadaan suoraan digitaalisessa muodossa, sillä itse asia käsitellään valmiiksi digitaalisesti. Aikaa ja vaivaa säästyy, kun ideointia tai asian työstöä ei tarvitse puhtaaksikirjoittaa jälkikäteen.
 2. Digitaalisen työvälineen avulla tulokset ovat heti käytettävissä reflektoinnissa tai seuraavan ryhmätyövaiheen inputtina.
 3. Tuloksista on yksinkertaista tuottaa esimerkiksi e-Book heti tilaisuuden jälkeen. Materiaali toimii raporttina toimeksiantajalle, taustamateriaalina päätöksentekoon tai kiitoksena osallistujille
 4. Digitaalinen työkalu antaa mahdollisuuden workshopviestinnälle, jossa on tiiviisti rajattu fokus. Ratkaistaan haasteet yksi avoin kysymys kerrallaan.
 5. Jos valitset työvälineen, jossa osallistuminen on anonyymiä, sinun ei tarvitse huolehtia GDPR-möröstä.
”Extroverted thinkers are happy to get new information in a meeting and to start making sense of it by talking through it.”

Renee Cullinan, Harvard Business Review, 2016

Hyödyt osallistujalle


 1. Digitaalinen ratkaisu katkaisee työskentelyn ja muuttaa workshopin rytmiä. Työskentely tehostuu, kun se jaetaan selkeisiin osakokonaisuuksiin ja pienempiin tehtävänantoihin.
 2. Introvertit ja ekstrovertit ovat samalla viivalla työskentelyssä. Kaikkien ideat käsitellään tasa-arvoisesti, eikä äänekkäin osallistuja dominoi ryhmää.
 3. Anonyymiys mahdollistaa vapaamman ajatustenvaihdon, eivätkä ideat eivät henkilöidy.
 4. Workshopin keskellä jää aikaa omalle ajattelutyölle, kun välillä työskennellään itsenäisesti.
 5. Kasvokkainen vuorovaikutus on rikkaampaa, kun sen pohjana on ensin digitaalisesti yhdessä työstetty tulos.
 6. Osallistuja saa kokea pedagogisesti järkevän matkan fasilitoijan ohjaamana. Digitaalinen osallistaminen on osa oppimiskokemusta.
“For a variety of reasons, short courses and workshops often have no impact on workplace practice and are, therefore, a waste of money.”

Jennifer Moon, Using Reflective Learning to Improve the Impact of Short Courses and Workshops, The Journal of Continuing Education in the Health Professions, Volume 24,2004.

Hyödyt toimeksiantajalle


 1. Toimeksiantaja saa tilaisuudesta oman organisaationsa tuottaman viisauden päätöksentekoa varten. Tulokset ovat heti käytettävissä, jolloin raportin koostamiseen ei kulu aikaa.
 2. Jälkihoito voidaan tehdä nopeasti.
 3. Tilaisuuden vaikuttavuus on parempi. Mahdollisuus opitun siirtovaikutukseen kasvaa.

Tehokkaampaa fasilitointia? Varaa aika ja sparraillaan!

Kuuluuko tehtäviisi ryhmätyöskentelyn, ideoinnin tai kehittämisen fasilitointi? Saatko workshopeista tehot irti? Kuluuko raportointiin tai tulosten koostamiseen liikaa aikaa?

Varaa aika ilmaiseen sparrauskeskusteluun. Lupaamme antaa konkreettisia kehitysehdotuksia, joita voit soveltaa työssäsi heti. Keskustelu kestää 45 minuuttia, eikä se velvoita mihinkään.

VARAA AIKA

Haluatko keskustella lisää digiteknologian hyödyntämisestä fasilitoinnissa?

Ota yhteyttä, jutellaan:

Innoduel on digitaalinen co-creation työkalu

Innoduel on digitaalinen co-creation-työkalu, joka mahdollistaa oivalluttavan keskustelun, yhteisen ymmärryksen luomisen sekä yhteiseen suuntaan sitoutumisen. Se on työväline, jonka avulla yhteisön hiljainen tieto, erilaiset näkemykset ja kokemukset käsitellään rakentavasti ja anonyymisti. Tuloksena muodostuu osallistujien itsensä yhteiskehittämä ratkaisu annettuun haasteeseen. Ratkaisuun on helppo sitoutua, sillä se on lähtöisin vastaajista itsestään. Innoduel-teknologia mahdollistaa nopean digitaalisen yhteiskehittämisen palavereissa ja workshopeissa. Se toimii myös silloin, kun osallistujat eivät ole saman pöydän ääressä. 

LATAA OPAS: FASILITOINNIN MESTARIKSI DIGITEKNOLOGIAN AVULLA

LG2-fasilitointi