<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case Koulutusjohtamisen instituutti

Jyvaskylan-yliopisto

Koulutusjohtamisen instituutti, Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopistossa toimiva Koulutusjohtamisen instituutti tarjoaa yliopistollisia koulutusjohtamisen opintoja. Instituutti toimii yhteistyöverkostona Jyväskylän yliopiston eri laitosten, yhteistyöoppilaitosten, kouluviranomaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. 

Mika Risku | Koulutusjohtamisen instituutti
Mika Risku | Koulutusjohtamisen instituutti, Jyväskylän yliopisto

Mika Risku toimii Koulutusjohtamisen instituutissa esimiehenä.

Virtuaalinen kesäseminaari kokosi yhteen yli 300 osallistujaa

Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutti järjestää vuosittain kesäseminaarin, joka kokoaa yhteen instituutin opiskelijat, alumnit ja muut yhteistyötahot. Tänä vuonna tapahtuma järjestettiin poikkeuksellisesti verkkoseminaarina.

Seminaariin osallistui yli 300 kasvatus- ja koulutusalan edustajaa. Seminaari sisälsi asiantuntijapaneeleita, työpajoja verkostoitumiseen sekä virtuaaliset koulutusjohtamisen messut. Näiden lisäksi toteutettiin koulutusjohtamisen koulutuksia sekä virtuaalinen risteily.

Instituutin toimintaperiaatteiden mukaisesti seminaarin ohjelmasta haluttiin mahdollisimman vuorovaikutteinen ja osallistava. Seminaari toteutettiin HowSpace-työtilassa Zoom-sovellusta hyödyntäen. Tärkeänä elementtinä ja kaikkien ajatuksia yhteen nitovana tekijänä toimi Innoduel-työkalu, joka oli upotettu HowSpace-työtilaan.

Osallisuuden tunne vahvistui

Innoduelia käytettiin sekä seminaarin koulutuspoliittista paneelia valmistelleen ennakkokyselyn toteuttamiseen että koulutuspoliittisen paneelin annin koontiin. Innoduelin avulla onnistuttiin luomaan yhteistä ymmärrystä, vaikka osallistujamäärä oli suuri. Tämän lisäksi kaikki kokivat pääsevänsä osallisiksi yhteisen tiedon muodostamisessa.

Kesäseminaarin palautteessa osallistujat korostivat kokemustaan siitä, että heidän osallistumisellaan oli ollut merkitystä ja vaikutusta koko seminaariin ja sen antiin. Innoduelin avulla pystyttiin siis luomaan osallisuuden tunnetta isosta osallistujamäärästä huolimatta.

Innoduelin avulla kyettiin luomaan yhteistä ymmärrystä ison osallistujamäärän kesken.

Esilämmittelyn tärkeä rooli ennen tapahtumaa

Kesäseminaarin ennakkokysymykset, jotka toteutettiin Innoduelin kautta, toimivat mukavana esilämmityksenä ennen varsinaista seminaarin alkua. Ennakkokysymysten avulla osallistujat saatiin sitoutettua ja osallistettua kesäseminaarin teemoihin jo etukäteen.

Ensimmäinen ennakkokysymys lähti seminaariin ilmoittautuneille vajaa viikkoa ennen itse seminaaria. Pari päivää ennen seminaaria osallistujat pääsivät arvottamaan vastauksia parivertailumetodin avulla.

Ennakkovastaukset ohjasivat onnistuneesti paneelia tarttumaan osallistujille keskeisiin aiheisiin.

Kolmantena vaiheena oli vastausten koonti. Koonti koostui kahden avoimen kysymyksen vastauksista osallistujien arvottamassa järjestyksessä ja toimi oivallisena seminaarin ja keskustelun avauksena.

Tehokasta työpajatyöskentelyä virtuaaliympäristössä

Esilämmittelyssä toteutetun koonnin tulokset esiteltiin seminaarissa. Tämän jälkeen seminaarin ohjelmassa oli paneelikeskustelu. Paneelin jälkeen seminaarin osallistujat pohtivat ja tekivät yhteisiä muistiinpanoja paneelin annista ryhmissä. Jokainen ryhmä kerrytti yhteisiä muistiinpanoja valitsemaansa kysymykseen Innoduel-työkalussa.

Muistiinpanojen pohjalta osallistujat laativat Innoduelissa kiteytyksiä viesteiksi koulutuspolittiiseen päätöksentekoon. Kiteytyksiä työstämistä ohjasivat Innoduel-työkalun käyttöön perehdytetyt työpajojen fasilitaattorit.

Ennen lopullista koulutuspoliittisten viestien arvottamista osallistujat saivat käydä osallistumassa kaikkien seminaarikysymysten muistiinpanojen punnitsemiseen ja kiteytysten arvottamiseen.

Lopuksi työpajojen kiteytykset koostettiin arvottamisjärjestyksessä loppukoontia varten ja jaettiin kaikkien yhteiseksi hyödyksi sekä viesteiksi korkea-arvoisen koulutuspoliittisen paneelin jäsenille valmistelu- ja päätöstyön tueksi.

"Voimme lämpimästi suositella Innoduel-työkalun käyttöä esimerkiksi seminaarin/webinaarin tukena kokoamaan yhteistä näkemystä osallistavalla ja innostavalla tavalla Jussi Simolinin asiantuntevassa ohjauksessa.

- Mika Risku, Koulutusjohtamisen instituutti, Jyväskylän yliopisto.

Varaa demo

Tutustu tuotteeseen asiantuntijamme opastuksella. Varaa sinulle sopivin aika suoraan kalenterista. 

VARAA DEMO

Varaa Innoduel-demo
idealamppu_vihrea

Monipuolista osallistamista ja työskentelyä

Case Koulutusjohtamisen instituutin kesäseminaari kuvaa yksityiskohtaisesti kuinka monipuolisesti osallistamista voi toteuttaa sekä ennen tapahtumaa esilämmityksenä, että tapahtuman aikana. Taitavat fasilitaattorit ottivat täyden hyödyn irti Innoduelin monipuolisista mahdollisuuksista.

idealamppu_oranssi

Esilämmittely sitouttaa ja suuntaa ajatukset

Tässä esimerkissä esilämmittelyn roolina oli paitsi ohjata varsinaisen tapahtuman paneelia tarttumaan osallistujille tärkeisiin aiheisiin, myös sitouttaa kesäseminaariin osallistuvia koko seminaariin ja sen antiin.

idealamppu_sininen

Osallisuuden tunne vahvistui

Kesäseminaarin palautteessa korostui se, että osallistujat kokivat päässeensä osallisiksi yhteisen tiedon muodostamisessa. Osallistujat kokivat, että heidän osallistumisellaan oli ollut merkitystä ja vaikutusta koko seminaariin ja sen aikana työstettäviin asioihin. 

LISÄÄ ASIAKASTARINOITA