<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Organisaation arvot

Yhdessä luotuihin arvoihin on helpompi sitoutua, ne tunnetaan omaksi ja jaetaan. Siksi arvojen luominen tai kirkastaminen kannattaa tehdä koko organisaation kesken.

Jaetut arvot, jaettu hyöty

Arvojen luominen tai kirkastaminen osallistaen kannattaa, sillä arvot ohjaavat toimintaa kaikissa organisaatioissa – joko tiedostaen tai tiedostamatta. Henkilöstön omakseen kokemat ja jakamat arvot ovat usein tekijä, joka vauhdittaa koko organisaation menestymistä. Yhteinen arvopohja mahdollistaa organisaation uudistumisen kestävällä tavalla.

Kun arvoprosessi on avoin ja osallistava, myös arvopohjasta tulee aidosti jaettu. Se koetaan omaksi ja arvoihin sitoudutaan. Siksi arvoja kannattaa työstää koko organisaation kesken. 

Osallistava arvoprosessi 

Arvoprosessin avaaminen koko organisaatiolle tarkoittaa yhteisten arvojen merkityksen työstämistä koko henkilöstön kesken. Ensimmäisessä vaiheessa tunnistetaan arvot, joiden pohjalta yhteisesti jaettua arvopohjaa voidaan lähteä rakentamaan. Prosessin osana arvot sanoitetaan yksilötasolla ja kirkastetaan yhteisesti ymmärrettävään, helposti kommunikoitavaan muotoon. Lopuksi arvot viedään arkeen ja käytännön työhön.

Arvopohjainen työ arjessa on huomattavasti helpompaa, kun arvoja on käsitelty henkilökohtaisella tasolla ja jokainen on päässyt vaikuttamaan yhteisten arvojen sanoittamiseen.

Helpotusta muutostilanteissa

Osallistavasta arvoprosessista on hyötyä, kun organisaatiossa tai sen toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia. Muutostilanteita aiheuttavat esimerkiksi organisaation toimintaedelllytysten muutokset, vaihdokset henkilöstössä tai johdossa, fuusiot tai yrityskaupat. Myös henkilöstön voimakas kasvu voi olla tekijä, joka aiheuttaa painetta reagoida muutokseen.

Arvojen tarkastelu voi olla tarpeen myös muutoksen jälkihoidossa. Voimakkaan muutoksen jälkeen yhteisön arvopohja on usein syytä uudelleenarvioida, jotta arvot vastaavat uutta tilannetta ja ohjaavat toimintaa toivotulla tavalla. Myös organisaatiokulttuuri voi kaivata vahvistamista voimakkaiden muutosten jälkeen. Avoin ja osallistava arvoprosessi on tehokas työväline organisaatiokulttuurin rakentamiseen tai vahvistamiseen. 

Varaa demo

Tutustu tuotteeseen asiantuntijamme opastuksella. Varaa sinulle sopivin aika suoraan kalenterista. 

VARAA DEMO

Varaa Innoduel-demo

Osallistava arvoprosessi – kolme toteutustapaa

Innoduel on helppo ja nopea työkalu osallistamiseen. Siitä on hyötyä arvojen sanoittamisessa, priorisoinnissa sekä arvopohjan näkyväksi tekemisessä.

idealamppu_vihrea

Henkilöstö priorisoi arvoja tai niiden sanoituksia

Yksi tapa työstää yrityksen tai organisaation arvoja on ennalta määriteltyjen vaihtoehtojen priorisointi. Tällöin joukko olemassa olevia attribuutteja halutaan saattaa tärkeysjärjestykseen. Prosessi toimii näin:

 • Yrityksen tai organisaation johto määrittelee joukon attribuutteja arvotyöskentelyn pohjaksi
 • Johdon määrittelemille vaihtoehdoille halutaan saada vahvistus laajemmalta joukolta
 • Vaihtoehdot annetaan henkilöstön priorisoitavaksi 
 • Henkilöstö osallistuu Innoduel-kyselyyn, jossa jokainen arvo parivertaillaan: henkilöstö valitsee kahdesta rinnakkaisesta vaihtoehdosta sen, jonka kokee paremmaksi
 • Arvoista saadaan priorisoitu ranking-lista, jonka pohjalta johto voi työstää lopulliset arvot
idealamppu_sininen

Henkilöstö määrittelee arvoja ja priorisoi ne

Arvojen sanoittamisen apuna kannattaa hyödyntää organisaation omaa henkilöstöä. Tällöin sanoituksista tulee merkityksellisempiä, kuin ulkoisesti muotoiltuina. Prosessi tukee arvojen jalkauttamista, arvojen yksilöllinen omaksuminen tapahtuu työskentelyyn osallistumisen yhteydessä. Arvojen sanoittaminen henkilöstön avulla tapahtuu esimerkiksi näin:

 • Yrityksen tai organisaation johto määrittelee joukon kysymyksiä, joihin toivotaan avoimia vastauksia (tyypillisesti arvojen sanoituksia ja arvojen merkityksiä omaan työhön liittyen)
 • Henkilöstö antaa avoimia vastauksia anonyymisti
 • Henkilöstö parivertailee toistensa antamat vastausehdotukset
 • Voidaan toteuttaa tiimeittäin
 • Parivertailun lopputuloksena saadaan priorisoitu ranking-lista, jossa sanoitukset on asetettu järjestykseen 
idealamppu_harmaa

Arvojen törmäyttäminen, osallistujat hajallaan eri yksiköissä

Innoduel sopii arvotyöhön sekä suurissa yrityksissä, että pienissä. Vastauksia voidaan kerätä paitsi koko henkilöstöltä, myös yksiköittäin tai maittain jaoteltuna. Tulosten vertailu yksikkö- tai maakohtaisesti on usein erittäin kiinnostavaa ja silmiä avaavaa. Prosessi etenee näin:

 • Sama kysymys esitetään eri yksiköille tai maaorganisaatioille
 • Kukin yksikkö tuottaa vastauksia ja priorisoi oman yksikön vastaukset
 • Eri yksiköiden tuottamia priorisoituja ranking-listoja verrataan
 • Yksiköiden välisten painotuserojen tai haasteiden ratkaisemiseen päästään nopeasti, sillä tulokset ovat nähtävissä reaaliaikaisesti

Ideoita asiakastarinoista

Myynnin & Markkinoinnin Ammattilaiset ry

Case MMA

Rakennetaan tulevaisuutta yhdessä

LUE ASIAKASTARINA
Arla Oy Logo

Case Arla Oy

Yhteiskehittämällä parempi asiakaskokemus

LUE ASIAKASTARINA
Lexia logo

Case Lexia

Asiakaskokemuksen kehittäminen

LUE ASIAKASTARINA
LISÄÄ KÄYTTÖKOHTEITA