<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case Invalidisäätiö: arvo syntyy yhdessä tuotetuista sisällöistä

Invalidisäätiö

Invalidisäätiö – täältä töihin

Invalidisäätiössä työskentelee noin 500 asiantuntijaa ammatillisen koulutuksen, valmennuksen, työllistymisen ja niitä tukevien toimintojen parissa. Invalidisäätiössä tehdään työtä sen hyväksi, että mahdollisimman moni pystyy toimimaan suomalaisen yhteiskunnan täysipainoisena jäsenenä. Säätiö kouluttaa, kuntouttaa ja valmentaa periaatteenaan "täältä töihin".

Juha Keski-Filppula | Kehitysjohtaja | Invalidisäätiö
Juha Keski-Filppula | Kehitysjohtaja | Invalidisäätiö

Juha Keski-Filppula vastaa Invalidisäätiössä kasvusta ja kehityksestä.

Suuren joukon ajatukset hetkessä priorisoiduksi listaksi

Juha Keski-Filppula vastaa Invalidisäätiöllä kasvusta ja kehityksestä. Työpäivät täyttyvät strategisesta suunnittelusta ja toiminnan kehittämisestä. Juha vetää jatkuvasti erilaisia työpajoja ja projekteja, tai osallistuu niihin. Muutos on jatkuvaa ja työhön liittyy huomattava määrä erilaisten sidosryhmien osallistamista. Ajatuksia kerätään opiskelijoilta, työntekijöiltä, esimiehiltä, johtoryhmältä sekä hallitukselta. Erilaisten työpajojen osallistujien ikähaitari vaihtelee paljon aina teini-ikäisestä 70-vuotiaisiin. 

Innoduel osana työpajaa, työpajan korvaajana sekä SWOT-työskentelyssä

Invalidisäätiöllä Innoduelia on hyödynnetty työpajatyöskentelyn apuna monipuolisesti.

Yksi tapa on ollut hyödyntää Innoduelia ennakkotehtävien tekemiseen ennen työpajoja. Näin työpajaan tullessa on jo olemassa hyvä pohja keskustelulle, ja myös keskustelulle jää enemmän aikaa. Työpajat on voitu pitää lyhyempinä, ja se säästää valtavasti aikaa.

Innoduel-työskentelyllä on myös pystytty kokonaan korvaamaan työpajoja. Sen sijaan, että istuttaisiin fyysisesti läsnä työpajassa, osallistuminen on tapahtunut ajasta ja paikasta riippumattomasti Innoduelin avulla.

Innoduelia on hyödynnetty lisäksi SWOT-työstössä, ja lisäksi PESTEL sekä 5 forces kanvakset on täytetty Innoduelin avulla. 

Ihmiset on helpompi saada vastaamaan, kun vastaaminen on hauskaa

Juha Keski-Filppula kertoo, että Innoduelin avulla on helppo aktivoida osallistujia vastaamaan. Tuntuu siltä, että vastaajat pitävät Innoduel-kyselyihin osallistumisesta. Keski-Filppula pohtii, että tämä saattaa johtua siitä, että parivertailun tekeminen koetaan kivaksi. Lisäksi Innoduelia on helppo käyttää millä tahansa laitteella.

Etätyöpajan aikana Innoduelin avulla on helppo aktivoida ja herätellä osallistujia ja varmistaa läsnäolo. Etätyöpajoissa sen avulla on helppo saada ihmisiä hereille lankojen toisissa päissä.

Vaikka etätyöpajassa olisi mukana suurempikin joukko, osallistaminen on helppoa ja työpajaan saa uutta aktiivisuutta.

Innoduelin arvo syntyy yhdessä tuotetuista sisällöistä

Juha Keski-Filppula kokee, että Innoduel on äärimmäisen hyvä tapa kerätä ja priorisoida vastauksia.

– Hieno asia on se, että muodostunut tulos on kaikkien yhteinen. Vaikka “oikeaa vastausta” ei olisikaan, parivertailu johtaa yhteisön tuottamaan heille oikeaan tulokseen. Esimerkiksi työstettäessä SWOT-nelikenttää Innoduelin avulla, on osallistujien helppo sitoutua yhdessä tehtyyn tulokseen ja siirtyä prosessissa eteenpäin.

Innoduel-työskentelyn lopputulos on yhteinen, jaettu näkemys asiasta kuin asiasta. Se on erittäin hyödyllistä, Juha lisää.

Fasilitaattorin aikaa vapautuu valmistelusta ja koosteista muihin asioihin

Juha Keski-Filppula kertoo, että esimerkiksi valmistellessa tiukan aikataulun työpajaa, on erittäin tärkeää olla hyvin valmisteltu pohja keskustelua varten. Innoduelin avulla tehty esivalmistelu varmistaa, että keskusteluun nousevat oikeat asiat. Ilman Innoduelilla tuotettua sisältöä keskustelun pohja olisi rajallinen.

"Innoduel-osallistumisen helppous ja nopeus vapauttaa aikaa muuhun tekemiseen. On mahdollista tehdä asioita, joihin jäisi muuten liian vähän aikaa. Kun työpajatyöskentely voidaan kokonaan korvata Innoduel työskentelyllä, vapautuu valtavasti aikaa. Ja kiireen vähentäminenhän on kaikille arvokasta."

Juha kuvailee, että Innoduelin avulla fasilitaattorilla vapautuu huomattavasti aikaa työpajan valmistelusta ja työpajan jälkeisten koosteiden vääntämisestä muihin asioihin. Ja kuinka monta post-it -lappua säästyykään, Juha pohtii.

Juha kertoo lisäksi yhden pro-vinkin fasilitoinnin raskaansarjalaisille.  Innoduelin voi yhdistää Miron tai Muralin käytön kanssa, jolloin ideointi ja priorisointi voidaan tehdä Innoduelissa, ja jatkaa seuraavaan vaiheeseen Mirossa tai Muralissa.

"Suosittelen Innoduelia ihmisille, jotka vetävät live- tai virtuaalityöpajoja. Organisaatiot, jotka haluavat osallistaa ihmisiä laajasti saavat arvoa Innoduelin käytöstä."

Funktioista Innoduel sopii Juhan mukaan hyvin esim. HR:lle, markkinoinnille, myynnille ja muulle asiakasrajapinnassa toimiville. Strategiatyön tueksi Innoduel taipuu helposti, Juha summaa.

"Kiitos säästyneistä työtunneista ja yöunista!" 

- Juha Keski-Filppula, Kehitysjohtaja, Invalidisäätiö

Varaa demo

Tutustu tuotteeseen asiantuntijamme opastuksella. Varaa sinulle sopivin aika suoraan kalenterista. 

VARAA DEMO

Varaa Innoduel-demo
idealamppu_vihrea

Vastauksia on helpompi saada, kun vastaaminen on hauskaa

Case-esimerkissä havaittiin, että ihmiset kokevat osallistumisen ja mieluisaksi, kun tapa antaa vastaukset on mielekäs. Innoduelin hyödyntämä parivertailumenetelmä tuntuu osallistujista hauskalta.

idealamppu_oranssi

Arvo syntyy yhdessä tuotetuista sisällöistä

Innoduelin avulla työstetty lopputulos on kaikkien yhteinen. Lopputulos on osallistujien yhteisesti jakama näkemys asiasta kuin asiasta. Sen pohjalta on helppo jatkaa asian viemistä eteenpäin.

idealamppu_sininen

Merkittävää ajansäästöä

Innoduel voi korvata koko työpajatyöskentelyn tai tehostaa osia siitä. Fasilitaattorit kokevat, että työpajassa jää enemmän aikaa keskustelulle ja työskentelyssä päästään nopeammin asian ytimeen. Lisäksi fasilitaattorin aikaa säästyy sekä työpajan valmistelussa että lopputulosten raportoinnissa. 

LISÄÄ ASIAKASTARINOITA