<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case Granlund

Granlund logo

Granlund – hyvinvointia ihmisille, rakennuksille ja ympäristölle

Granlund on kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijakonserni, jonka tärkein tavoite on parantaa kiinteistöjen toimivuutta, älykkyyttä ja samalla ihmisten hyvinvointia rakennetussa ympäristössä.

Molli-Nyman-2
Molli Nyman | Markkinointijohtaja | Granlund
Molli on monessa liemessä keitetty markkinointi- ja viestintäosaaja sekä intohimoinen koiraihminen. Granlundilla hän johtaa markkinointia ja viestintää,  ja toimii konsernin johtoryhmän jäsenenä.

Strategia osaksi arkipäivää

Kun Granlundilla ryhdyttiin työstämään uutta strategiaa, moni asia oli muuttunut edellisestä kierroksesta. Henkilöstön määrä oli tuplaantunut, ympäröivä markkinatilanne muuttunut ja lisäksi mukaan oli tullut täysin uusia liiketoimintoja. Myös strategia haluttiin tehdä tällä kertaa hieman toisin. 

Grandlundin strategiaprosessin keskeisenä johtoajatuksena oli se, miten strategia saadaan tuotua osaksi jokaisen arkipäivää. Staattisen, viisivuotiskausiin nojaavan strategian sijaan tällä kertaa strategiasta haluttiin tehdä dynaaminen: strategiaa päivitettäisiin joka vuosi.

Osallistava strategiaprosessi

Strategian jalkauttaminen käytäntöön haluttiin käynnistää jo strategian luomisen vaiheessa. Kaikki 1000 fiksua granlundilaista haluttiin sitouttaa antamaan panos uuden strategian tekemiseen, ja samalla näin lisätä laajaa ymmärrystä strategiasta.

Tärkeää oli lisäksi se, että strategiaprosessi ei koostuisi vain puuduttavista kalvosulkeisista, vaan strategiaa työstetään aidosti yhdessä workshoppaamalla, palvelumuotoilun keinoja sekä osallistavia työkaluja hyödyntäen.

Työkaluksi valikoitui Innoduel

Osallistavan strategiaprosessin työvälineeksi valittiin Innoduel. Sen avulla kerättiin palautetta ja kehitysideoita henkilöstöltä strategiasta.

Lisäksi Innoduelia käytettiin yhteisen vision kirkastamiseen sekä sanoittamaan Granlundin arvot uudelleen vastaamaan nykypäivää. Viimeisessä vaiheessa strategialle määriteltiin vielä yhdessä henkilöstön kanssa nimi – Plan G.

Ensimmäisessä vaiheessa strategiaa työstettiin hallituksen ja johtoryhmän toimesta. Strategiaprosessi fasilitointiin sisäisin voimin Granlundin vankan konsultointiosaamisen avulla. Workshop-vaiheessa mukana strategiaa tekemässä oli jo noin 130 henkeä. Innoduelin avulla osallistavaan prosessiin saatiin mukaan kaikki 1000 granlundilaista. Prosessin aikana saatiin siis hyödynnettyä erilaisia näkökulmia ja ajatuksia todella kattavasti.

Henkilöstöltä saatiin paljon positiivista palautetta siitä, että heidät otettiin aidosti mukaan tekemään yhteistä strategiaa. Viestinnällisesti Innoduelin käyttö mahdollisti sen, että strategiaa päästiin jalkauttamaan jo sen tekovaiheessa.

Mitä prosessista jäi käteen?

Osallistavasta strategiaprosessista saatiin paljon positiivista palautetta henkilöstöltä. Erilainen tapa työstää strategiaa koettiin moderniksi ja kivaksi. Strategian jalkauttaminen on lähtenyt hyvin liikkeelle. 

 

Miten tuoda strategia osaksi jokaisen granlundilaisen arkipäivää?

 

Varaa demo

Tutustu tuotteeseen asiantuntijamme opastuksella. Varaa sinulle sopivin aika suoraan kalenterista. 

VARAA DEMO

Varaa Innoduel-demo
idealamppu_vihrea

Innoduel osallistavan strategiaprosessin työvälineenä

Granlundilla strategiaprosessi haluttiin toteuttaa uudella tavalla. Innoduel valikoitui työkaluksi, jolla jopa 1000 granislaista osallistettiin mukaan uuden strategian työstämiseen. 

idealamppu_oranssi

Positiivinen palaute

Osallistujilta saatu palaute oli positiivista. Tapa työskennellä koettiin moderniksi ja kivaksi. 

idealamppu_sininen

Strategian jalkautus alkaa jo sitä työstettäessä

Granlundilla on oivallettu erinomaisesti se, että strategiatyön jalkautus alkaa itse asiassa jo sitä työstettäessä. Puuduttavien kalvosulkeisten sijaan strategiaa työstetään aidosti yhdessä.

LISÄÄ ASIAKASTARINOITA