<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case Hope ry: vapaaehtoisten osallistaminen toiminnan kehittämiseen

Hope+logo

Lapsiperheiden asialla

Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry syntyi vuonna 2009 tavallisten äitien ajatuksesta auttaa lapsia ja lapsiperheitä. Suomessa lasketaan olevan yli 100 000 vähävaraista lasta. Hope avustaa näitä lapsia ja heidän perheitään 19 paikallistoimijan välityksellä eri puolilla Suomea. Vapaaehtoiset muodostavat Hopen toiminnan ydinjoukon, jota ilman päivittäinen toiminta ei olisi mahdollista. Hope ry hyödynsi Innoduelia vapaaehtoistyön kehittämisessä.

Eveliina Hostila  | Toiminnanjohtaja | Hope ry

Eveliina Hostila toimii Hope ry:n toiminnanjohtajana.

Vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä mahdollisuus osallistua on tärkeää

Hope ry:n toiminta rakentuu vapaaehtoisuudelle, sillä organisaatiolla on vain kaksi vaikituista palkattua työntekijää. Toiminnan paikallinen organisointi, lahjoitusten vastaanotto ja käsittely sekä avunsaajien kohtaaminen tapahtuvat kokonaisuudessaan vapaaehtoisten toimesta. Nämä vapaaehtoiset muodostavat Hopen toiminnan ydinjoukon, jota ilman päivittäinen toiminta ei olisi mahdollista.

Mahdollisuus kehittää toimintaa palkitsee

Vapaaehtoistyön palkitsevuus lähtee siitä, että pystyy aidosti auttamaan kanssaihmisiä ja tarjoamaan lapsille tasavertaisemman lähtökohdan elämään. Vapaaehtoistoiminnan jatkuvuuden kannalta onkin elintärkeää, että vapaaehtoiset kokevat saavansa työstään saman verran kuin siihen panostavatkin. Tähän balanssiin pyritään kehittämällä toimintaa yhdessä koko vapaaehtoiskunnan kanssa, jolloin siitä tulee entistä enemmän tekijöidensä näköistä.

Suomessa ei ole aiemmin ollut vastaavalla tavalla toimivaa yhdistystä, joten Hope ry on päässyt kehittämään toimintamallit itse. Vapaaehtoisten määrän kasvettua aiemmin pienessä piirissä hyvin toimineet tapaamiset tai sähköpostit on täytynyt korvata uudenlaisilla ja kivoilla osallistumistavoilla.

Innoduelin avulla osallistuminen on helppoa

Hope toteuttaa joka toinen vuosi perinteisen vapaaehtoiskyselyn, jonka perusteella saadaan arvokasta ja raportoitavaa tietoa, mutta toiminnan arkinen kehittäminen edellyttää toisenlaisia työkaluja. Päivittäisessä kehittämisessä tarvitaan käyttöön notkea työkalu, jolla on helppo ottaa koko laaja vapaaehtoiskunta mukaan ratkomaan päivänpolttavia kysymyksiä. Kaikkien vapaaehtoisten kuuntelu ja osallistaminen onnistuu ainoastaan digitaalisesti, jolloin jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa riippumatta asuinpaikasta.

Uudenlainen osallistaminen synnyttää samalla hienoa vuorovaikutusta osallistujien ja Hopen organisaation välille. Innoduel-areenan lopputuloksena oli yli 50 uutta vapaaehtoisilta tullutta ideaa, joiden perusteella Hopen toimintaa voidaan kehittää entistäkin paremmin heidän toivomaansa suuntaan.

Innoduel on mukana tukemassa Hopen toimintaa ja suomalaisten lasten parempaa tulevaisuutta tarjoamalla Hopen käyttöön ilmaisen Innoduel-lisenssin.

 
"Innoduel tuntuu meidän toiminnalle sopivalta tavalta tuottaa dataa ja suunnitella tulevaa. Sen avulla osallistuminen on kenelle tahansa vaivatonta ja toisaalta kehittämisestä innostuneille se tarjoaa mahdollisuuden vahvempaan vaikuttamiseen. Innokkaimmat osallistujat ovatkin jännittäneet omien ideoidensa sijoituksen kehittymistä Innoduel-areenoiden edetessä.

- Eveliina Hostila, Toiminnanjohtaja, Hope ry

Varaa demo

Tutustu tuotteeseen asiantuntijamme opastuksella. Varaa sinulle sopivin aika suoraan kalenterista. 

VARAA DEMO

Varaa Innoduel-demo
idealamppu_oranssi

Mahdollisuus vaikuttaa toimintaan palkitsee

Vapaaehtoistoiminnan jatkuvuuden kannalta on elintärkeää, että vapaaehtoiset kokevat saavansa työstään saman verran kuin siihen panostavatkin. Siksi toiminnan kehittäminen koko vapaaehtoisjoukon kanssa on tärkeää. Tämä onnistuu vain digitaalisen työvälineen avulla.

idealamppu_sininen

Ketterä työväline toiminnan kehittämiseen

Innoduelin avulla on helppo tuottaa dataa suunnittelun pohjaksi. Laajan vapaaehtoisverkoston kanssa työskenneltäessä on tärkeää, että jokaisella vapaaehtoisella on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa riippumatta asuinpaikasta. Innoduel mahdollistaa tämän.

idealamppu_vihrea

Omien ideoiden seuraaminen on jännittävää

Hope ry:n toiminnanjohtajan mukaan uudenlainen osallistumisen mahdollisuus synnytti hienoa vuorovaikutusta vapaaehtoisten ja Hopen organisaation välille. Omien ideoiden kehittymisen seuraaminen  Innoduel-kyselyareenalla on mielenkiintoista ja jännittävää.

LISÄÄ ASIAKASTARINOITA