<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case MMA:
rakennetaan tulevaisuutta yhdessä 

mma-finland-logo

Tulevaisuustyöskentelyä jäsenistön hyväksi

MMA on Suomen myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten liitto. Se edustaa yli 27 000 jäsentään Suomessa. MMA:n hallitus hyödynsi Innoduelia tulevaisuustyössään. 

Testimonial Marko MMA
Marko Hovinmäki | Chairman | MMA Suomi

Marko Hovinmäki on MMA:n puheenjohtaja. Hän vastaa kehitystyöstä, operatiivisesta työstä sekä hallitustyöskentelystä.

Innoduel hyödyksi tulevaisuustyössä

Suomen myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten liitto MMA on joustava ja tulevaisuuteen katsova organisaatio, jolla on aito halu kuunnella jäseniään. Kehitystyössä heille on tärkeä tarjota jäsenistölle mahdollisuuden osallistua visiointiin ja päätöksentekoon.

Myös tässä kehityshankkeessa MMA:n puheenjohtaja ja kehitystyöstä vastaava Marko Hovinmäki piti erityisen tärkeänä sitä, että jäsenistö osallistettiin organisaation tulevaisuuden painopisteiden suunnitteluun. Tutkimustulokset tukevat Hovimäen näkemystä. Kun yksilöille annetaan mahdollisuus osallistua päätöksentekoon tai suunnitteluprosessiin, he hyväksyvät päätökset paremmin. Myös siinä tapauksessa, että itse henkilökohtaisesti olisivat alun perin olleet päätösten kanssa eri mieltä.

Innoduel oli kätevä ratkaisu, joka täytti MMA:n tarpeen. Sitä käytettiin kahteen eri kertaan ensin MMA:n hallituksen ja myöhemmin liiton jäsenten kanssa.

Osana tulevaisuustyötä hallituksen jäsenet yhteiskehittivät jaetun näkemyksen MMA:n vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista neljän eri Innoduel-kyselyareenan avulla. Tulokset käsiteltiin työpajassa, mikä loi hyvän pohjan tulevaisuuden suunnittelulle.

Liiton jäsenet pyydettiin jakamaan osaamistaan kahteen eri aiheeseen liittyen. Osa-alueista tehtiin Innoduel-kyselyareenat. Näitä kysyttiin:
Mitkä ovat pääasialliset haasteet päivittäisessä työssäsi?
Mitkä ovat kiinnostavimmat aiheen myynnissä ja markkinoinnissa juuri nyt?

Yhteiskehitetyt tulokset antoivat Hovimäelle ja MMA:lle erinomaisen ymmärryksen liiton jäsenten haasteista ja kiinnostuksen kohteista. Tämä auttoi liittoa suunnittelemaan jäsenilleen parhaita mahdollisia palveluja.

"Helppo. Erilainen. Nopea. Menetelmä, joka antaa vastaukset nopeasti. Uusi tapa lisätä asiakasymmärrystä." Näin Hovimäki kuvasi Innoduelia digitaalisena osallistamispalveluna ja antoi vielä ylimääräiset suosionosoitukset Innoduelin tiimille: "Sen tuntee, jos yritys on aidosti kiinnostunut asiakkaasta."

 
"Tulevaisuuden suunnittelu on helpompaa, kun sinulla on enemmän tietoa käytettävissä. Vielä parempi, jos tieto tulee suoraan ihmisiltä, joista välität." 

- Marko Hovinmäki, Chairman, MMA

Kokeile huoletta, 100% tyytyväisyystakuu.

HINNAT
idealamppu_vihrea

Yhteiskehittämällä yhteinen tulevaisuus

Yhteiskehittämiseen pohjaava osallistava työkalu toimi erittäin hyvin tulevaisuustyöskentelyn apuvälineenä. Sen tuottama tieto toimi erinomaisena pohjana tulevaisuustyön suunnittelussa.

idealamppu_oranssi

Syvää ymmärrystä jäsenistön tarpeista

Yhteiskehitetyt tulokset antoivat kattavan ymmärryksen liiton jäsenten kokemista haasteista ja kehityskohteista. Tämä toimi uusien palvelujen suunnittelun pohjana.

idealamppu_sininen

Helppoa ja tehokasta osallistamista

Helppo, erilainen, nopea. Näin kokemusta kuvattiin käytännössä. Innoduel tarjosi tehokkaan ja nopean tavan asiakasymmärryksen lisäämiseen ja aihealueen yhteiskehittämiseen jäsenistön kanssa.

LISÄÄ ASIAKASTARINOITA