<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case Sipoon kunta

Sipoon kunta

Sipoon kunta

Sipoon kunnan tavoitteena oli pohjustaa uuden kuntastrategian laatimista henkilöstön ja kuntalaisten näkemyksillä, sekä oppia lisää vuorovaikutusmenetelmistä ja -työkaluista.

Mikael Grannas Sipoon kunta
Mikael Grannas | Kunnanjohtaja | Sipoon kunta
Mikael Grannas on toiminut kunnanjohtajana vuodesta 2010 lähtien. 

Kuntalaisten ja henkilöstön osallistamista isolla O:lla

Julkisen hallinnon uudistamisen strategiassa linjataan, että vaikutusmahdollisuuksia tulee lisätä ja rohkaista ihmisiä osallistumaan valmisteluun ja päätöksentekoon. Sipoon kunnassa päätettiin hyödyntää julkisen hallinnon uudistamisen strategiaa toden teolla, ja ottaa uudenlainen lähestymistapa kunnan työntekijöiden ja kuntalaisten osallistamiseen. 

Henkilöstön osallistaminen

Sipoo kutsui kunnan henkilöstön osallistumaan valtakunnallisessa julkisen hallinnon uudistamisen strategiassa määriteltyjen toimintalinjojen muokkaamiseen juuri Sipoon kunnan tarpeisiin. Innoduel toimi työkaluna osallistamisessa.

Henkilöstön osallistamisessa hyödynnettiin paitsi näkemysten keruuominaisuutta, myös parivertailua. Henkilöstö pääsi siis vertailemaan muiden antamia vastauksia keskenään, ja valitsemaan satunnaisesti parivertailussa esitetyistä vaihtoehdoista paremman jatkoon. Tuloksena muotoutuu yhteisen näkemyksen mukainen paremmuusjärjestys.

Kuntalaisten osallistaminen

Seuraavaksi osallistamisessa otettiin aimo harppaus kohti kuntalaisten arkea, kun Innoduelin avulla selvitettiin lisäksi kuntalaisten mielipide. Kuntalaisille tehtyyn osallistamiseen kertyi avoimia vastauksia yli 2000, käyntikertoja yli 3000 ja parivertailuja toteutettiin yli 27 400.

Osallistujamäärä on suuri, jopa noin 15% koko kunnan asukkaista. 

– Nyt on syntynyt paljon laajempi kuva siitä, mitä kuntalaiset ajattelevat strategian teemoista, Mikael Grannas toteaa.

Sipoon projekti on herättänyt laajaa kiinnostusta

Sipoon kunnan hyvät kokemukset ovat herättäneet laajalti kiinnostusta myös muualla julkishallinnossa. Osallistamisprojekti on mainittu esimerkiksi Valtiovarainministeriön ylläpitämässä julkisen hallinnon strategian parhaissa käytännöissä.

Lue lisää:

 

Kuntalaisille tehty kysely keräsi yli 3000 käyntikertaa. Parivertailuja toteutettiin yli 27 400. Yli 90% vastaajista kävi kaikki kysymykset läpi.

 

Varaa demo

Tutustu tuotteeseen asiantuntijamme opastuksella. Varaa sinulle sopivin aika suoraan kalenterista. 

VARAA DEMO

Varaa Innoduel-demo
idealamppu_vihrea

Innoduel kuntalaisten osallistamisessa

Kuntalaisilta kysyttiin mielipiteitä julkisen hallinnon uudistamisen strategian toimintalinjauksista suhteessa omaan kuntaan. Kuntalaiset osallistuivat innokkaasti ja tuottivat arvokasta lisätietoa strategiatyöhön.

idealamppu_oranssi

Aktiivisuus yllätti

Innoduelin avulla onnistuttiin keräämään valtava joukko uusia näkökulmia suoraan kuntalaisten ruohonjuuritasolta. Analytiikka kertoo, että kysely kiinnosti ja vastauksia annettiin ahkerasti.

idealamppu_sininen

Sipoon projekti saa kiitosta

Projekti on noteerattu julkisen hallinnon strategian parhaissa käytänteissä.

LISÄÄ ASIAKASTARINOITA