<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case Arla Oy:
yhteiskehittämällä parempi asiakaskokemus

Arla-2

Tunnettu asiakaslähtöisyydestään

Arla Oy on johtava meijerituotteiden kehittäjä ja valmistaja Suomessa. Yhtiö panostaa merkittävästi tuotekehitykseen. Sen visiona on tuottaa luonnonläheisiä Suomessa kehitettyjä ja valmistettuja tuotteita maidoista leipomotuotteisiin. 

Arla on tunnettu asiakaslähtöisyydestään. Se on yritys, joka kuuntelee tarkasti kuluttajia ja asiakkaitaan. Kuunteleminen on tärkeää, sillä saatu palaute vaikuttaa aina tuotekehitykseen saakka. Arlan myyntiyksikkö hyödynsi Innoduelia toiminnan kehittämisessä. 

Annica Lindblom  |  Senior Key Account Manager  |  Arla Oy

Annica vastaa jälleenmyyjistä ja myyntitiimistä alueellaan. Annican tiimiläiset auttavat asiakkaita valitsemaan sopivimmat tuotteet ja keräävät samalla jatkuvaa palautetta. Se välitetään Arlan tutkimus- ja tuotekehitystiimeille, jotka hyödyntävät palautetta uusien tuotteiden kehittämisessä.

Tavoitteena myynnin kehittäminen

Arla oli kiinnostunut kehittämään myyntiään, jonka suoritumisella on välitön ja välillinen vaikutus tulokseen. Auttaakseen myyntitiimiä kehittymään, Annica halusi löytää kehitysideoita nopeasti ja helposti. Projektissa oli tärkeää, että ihmisten sitoutuminen ideoiden perusteella tehtäviin päätöksiin varmistuisi, eivätkä yhdessä kehitetyt oivallukset jäisi vain ideatasolle. Innoduel vaikutti mahdollistavan helpon, nopean ja sitouttavan osallistamisen. 

Innoduel välineenä yhteiskehittämisessä

Annica hyödynsi Innoduelia myyntitiimin kehityskohteiden ideointiin ja yhteiskehittämiseen.

Prosessi lähti liikkeelle kahden kysymyksen kautta. Millä konkreettisilla tavoilla voin parantaa työskentelyäni tavallisena työpäivänä? Miten Arla yrityksenä voi auttaa minua työpäiväni aikana?

Koko tiimi kutsuttiin yhteiskehittämään vastauksia ja tuottamaan uusia näkökulmia käsiteltäviin aiheisiin. Osallistuminen tapahtui nopeasti ja tulos, priorisoitu ranking-lista myyjien antamista avoimista vastauksista, oli heti käytettävissä. 

Innoduel-osallistamisareenan tulokset jaettiin ja analysoitiin välittömästi koko myyntitiimin kesken ja keskustelun päätteeksi tehtiin konkreettiset päätökset siitä, mitä kehitysideoita viedään eteenpäin.

Annica suosittelee Innoduelia kun on tarve osallistaa työntekijöitä löytämään kehitysideat – erityisesti kun sen haluaa tehdä nopeasti ja helposti.

 
"Innoduel on helppo ja nopea tapa kerätä kehitysideoita suurelta joukolta ihmisiä. Olisimme voineet käyttää Post-it -lappuja ideoiden keräämiseen ja priorisointiin, mutta Innoduelin kanssa brainstormaus vain on paljon nopeampaa ja helpompaa

- Annica Lindblom, Senior Key Account Manager, Arla Oy

Kokeile Innoduelia ilmaiseksi 14 päivän ajan. Rekisteröidy tästä

idealamppu_oranssi

Haasteena tiimin toiminnan kehittäminen

Arlan myyntitiimi hyödynsi Innoduelia tiimin toiminnan kehittämiseen. Myyntitiimiä pyydettiin pohtimaan vastaukset kysymyksiin: Millä konkreettisilla tavoilla voin parantaa työskentelyäni tavallisena työpäivänä? Miten Arla yrityksenä voi auttaa minua työpäiväni aikana?

idealamppu_vihrea

Konkreettisia lopputuloksia

Myyntitiimi pohti aihetta ja tuotti omasta näkökulmastaan parhaat ratkaisuvaihtoehdot esitettyihin kysymyksiin. Tiimi priorisoi ja valitsi esitetyistä vastausvaihtoehdoista parhaat hyödyntämällä Innoduelin vastausvaihtoehtojen parivertailumenetelmää.

idealamppu_sininen

Helppoa ja nopeaa

Innoduel-työkalun tuottama priorisoitu ranking-lista toimi pohjana keskustelulle, jossa konkreettiset kehityskohteet tiimin toiminnassa sovittiin prosessin lopputuloksena.

LISÄÄ ASIAKASTARINOITA