<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case Fazer Food Services Oy – henkilöstötutkimuksen tuloksista konkreettisiin toimenpiteisiin

Logo Fazer

Päätäntävaltaa ja vastuuta henkilöstölle

Fazer Food Services Oy tarjoaa työpaikan lähes 6000 henkilölle yli 1200 ravintolassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yrityksessä vaalitaan asiakaskokemusta. Hymy asiakkaan kasvoille syntyy aidosta huomaamisesta ja välittämisestä. 

Fazer Food Services panostaa vastuun ja päätäntävallan antamiseen henkilöstölleen kaikissa toiminnoissa, koska sillä on suuri merkitys motivaatioon ja hyvinvointiin. 

kiitossydan
Anu Takanen  | Henkilöstöjohtaja  |  Fazer Food Services Oy

Anu Takanen työskentelee Fazer Food Services Oy:n henkilöstöjohtajana.

Henkilöstötutkimuksesta konkreettisiin toimenpiteisiin

Fazer Food Services teettää säännöllisesti kattavan henkilöstön tyytyväisyyttä ja hyvinvointia koskevan tutkimuksen. Tutkimus antaa tärkeää ymmärrystä henkilöstön tilasta ja tulosten vertailu aikaisempiin vuosiin kertoo kehityksestä. Toisaalta, henkilöstötutkimusten toteuttamiseen liittyy myös yleisesti tunnistettuja haasteita, kuten:

  • Miten tutkimuksesta päästään konkreettisiin toimenpiteisiin 
  • Mitä tulisi tehdä jos työtyytyväisyys on noussut tai laskenut?
  • Miten tehtävistä toimenpiteistä tulee viestiä, jotta niiden yhteys ihmisten vastaamaan henkilöstötutkimukseen olisi jokaiselle selkeä

Näiden haasteiden taklaaminen koettiin erittäin tärkeiksi, jotta henkilöstölle voidaan aidosti osoittaa, että toimintaa kehitetään heidän näkemysten pohjalta.

Ratkaisuna Innoduel Workshop 

Henkilöstötutkimuksen pohjalta tehtävässä jatkotyössä haluttiin hyödyntää Innoduelia. Fazer Food Servicesin toimihenkilöt kokoontuvat säännöllisesti  tilannekatsaukseen, jossa tarkastellaan liiketoiminnan lukuja ja käsitellään ajankohtaisia aiheita. Tutkimuksen toteuttamisen jälkeisen tilannekatsauksen yhteydessä oli oivallinen hetki käsitellä henkilöstötutkimuksen tuloksia yhdessä koko toimihenkilöstön, noin sadan hengen, kesken.

Näin 100 henkilöstön edustajaa tuotti tunnissa konkreettisen toimintasuunnitelman henkilöstötutkimuksen pohjalta: 
  • Henkilöstöjohtaja kertasi henkilöstötutkimuksen tulokset ja nosti niistä esiin merkittävimmät vahvuudet sekä kehityskohteet. Osion kesto: 15min.
  • Yhteisten kehityskohteiden pohjalta oli etukäteen sovittu ja toteutettu kolme Innoduel-kysymystä.
  • Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään, joista kullekin annettiin yksi kysymys ratkottavaksi. Kysymysesimerkki: millä teoilla ja toimenpiteillä voimme edelleen parantaa työhyvinvointiamme? Ryhmissä jokainen osallistuja antoi itsenäisesti yhden tai useamman anonyymin vastauksen ryhmälle esitettyyn kysymykseen suoraan Innoduel-palvelussa. Osion kesto: 10min.
  • Seuraavaksi jokainen osallistuja parivertaili annetut vastaukset, eli kollegoiden tuottamat vastaukset. Osion kesto: 10min.
  • Tulosten julkistaminen: tuloksena saatiin henkilöstön tuottama ratkaisuehdotusten rankinglista kolmeen henkilöstötutkimuksesta nostettuun aihepiiriin. Rankinglistat käsiteltiin yksitellen ja jokaisesta käytiin yhdessä avointa keskustelua. Aihepiireistä nousi selkeitä käytännön toimenpiteitä, joita henkilöstö toivoi toteutettavan. Toimitusjohtaja seurasi keskustelua ja otti kopin tärkeimmistä esiintulleista toiveista. Osa toimenpiteistä nostettiin johdon toimeenpantaviksi, osasta toimenpiteistä päätettiin toteuttaa uusia ohjeistuksia. Osion kesto: 30min.

Mikä on Innoduel Workshop?

Innoduel Workshop on palvelukonsepti, jossa Innoduelin asiantuntija suunnittelee ja huolehtii työpajan toteutuksesta alusta loppuun asti. Työvälineen lisäksi Innoduel tarjoaa asiantuntijapalvelut tehokkaan ja tuloksellisen työpajan toteuttamiseen.

 
"Innoduelin avulla saimme konkreettisen toimenpidesuunnitelman henkilöstötutkimuksen pohjalta, vain yhden tunnin aikana. Toimenpiteet ovat henkilöstön yhdessä toivomia, jonka johdosta ne ovat kaikki oikeita ja tärkeitä.”  

- Anu Takanen, Henkilöstöjohtaja

Lataa raportti:
henkilöstötutkimuksen menestystekijät (pdf)

28 henkilöstöjohtajan haastattelu

LATAA RAPORTTI
lataa_opas
idealamppu_vihrea

Tasavertainen keskustelu, jossa jokaisen näkemyksellä on yhtä paljon painoarvoa

Kuuntelemalla ihmisiä toimintaa kehitetään oikealla tavalla. Innoduelin avulla jokaisen näkemys saadaan hyödynnettyä tärkeitä päätöksiä tehtäessä.

idealamppu_oranssi

Merkittävää ajansäästöä

Innoduel on helppo ja nopea käyttää. Osallistuminen ei vie aikaa muutamia minuutteja kauempaa, silti kyselyn avulla saa käsiinsä koko yhteisön viisauden. Innoduelin käyttöliittymää osaa käyttää jokainen teinistä vaariin.

idealamppu_sininen

Avointa yhdessä kehittämistä

Vastausten parivertailumenetelmä antaa osallistujille positiivisia ärsykkeitä. Se vahvistaa aiheen käsittelyä ja oppimista. Innoduel luo positiivista fiilistä, vahvistaa itseohjautuvuutta ja nojaa ratkaisukeskeisyyteen.

LISÄÄ ASIAKASTARINOITA