<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case Laptitec – onnistunut yritysten yhdistyminen

Laptitec logo

Terawatt Oy + Nuotek Oy = Laptitec

Laptitec syntyi kun talotekniikkayhtiöt Terawatt Oy ja Nuotek Oy yhdistyivät vuoden 2018 alussa. Yhdistymisen tavoitteena on hyödyntää molempien yhtiöiden vahvuuksia ja laajentaa palvelujen tarjontaa koko Suomen alueella lähes 300 henkilön voimin. 

kiitossydan
Jussi Holma | Toimitusjohtaja | Laptitec

Jussi Holma on Laptitecin toimitusjohtaja. Laptitec kuuluu Kastelli-konsernista eriytyneeseen rakennus- ja talotekniikkakonserni Lapti Group:iin.

Laptitecin tarina syntyi yhdessä

Laptitec:in uutta tarinaa lähdettiin rakentamaan aidosti yhdessä. Yhteisen tulevaisuuden pohjana oli koko henkilöstön osallistuminen ja kaikkien henkilöstöryhmien osallisuuden kasvattaminen. Työntekijöiden kuuntelemiseen ja yhteisen suunnan rakentamiseen haluttiin panostaa.

Innoduel Workshop yhteisen suunnan lujittajana

Terawatt:in ja Nuotekin johto kokoontuivat yhteiseen päivään, jonka tavoitteena oli tutustua ja keskustella yhteistyön lujittamisesta strategiatyön jatkumona. Tilaisuudessa hyödynnettiin Innoduelia, jonka avulla jokaisen osallistujan näkemykset käsiteltiin tasavertaisesti ja yhteinen ajatusmaailma saatiin esille aikaa hukkaamatta.

Asiaa lähestyttiin SWOT-tyyppisen kysymyksenasettelun avulla. Se koettiin luontevaksi tavaksi käsitellä yrityksen toimintaa koolla olleen ryhmän, lähes 20 henkilön, kesken.

Innoduel Workshopin eteneminen
 • Yritysten johtajista tehtiin työpareja niin, että parit edustivat molempia yrityksiä.
 • Parit saivat saivat keskusteluun neljä kysymystä, joihin jokaiseen tuli antaa neljä vastausta. Parit hajaantuivat keskustelemaan kysymyksistä, osa saunaosastolle ja osa saunan lauteille asti.
  • Kysymys 1: Mitkä ovat toimintamme merkittävimmät vahvuudet?
  • Kysymys 2: Mitkä ovat toimintamme merkittävimmät heikkoudet?
  • Kysymys 3: Mitkä ovat kiinnostavimmat mahdollisuudet toimintaympäristössämme seuraavan 5 vuoden aikana?
  • Kysymys 4: Mitkä ovat suurimmat uhat toimintaympäristössämme muuttuessa seuraavan 5 vuoden aikana?
 • Kun kaikkien ryhmien vastaukset olivat koossa, oli vuoro yksilötyöskentelylle, eli vastausten parivertailulle Innoduelin avulla.
 • Tuloksena saatiin yhteisesti työstetty rankinglistamuotoinen SWOT, jonka pohjalta käyty jatkokeskustelu oli hyvin mielenkiintoista ja rakentavaa. Rankinglistalle priorisoidut näkemykset oli helppo ottaa omakseen.
 • Innoduel Workshopissa yhteinen näkemys syntyy isommankin porukan kesken vain puolessa tunnissa. Tuloksen pohjalta käytävään tarkentavaan keskusteluun ja toimintasuunnitelman tekemiseen käytetään lisäksi aikaa 0,5-2h, käsiteltävän aiheen laajuudesta riippuen.

Mikä on Innoduel Workshop?

Innoduel Workshop on palvelukonsepti, jossa Innoduelin asiantuntija suunnittelee ja huolehtii työpajan toteutuksesta alusta loppuun asti. Työvälineen lisäksi Innoduel tarjoaa  osallistamisen asiantuntijapalvelut tehokkaan ja tuloksellisen työpajan toteuttamiseen.

 

Innoduel apuna osallisuuden lisäämisessä

Seuraavaksi Innoduelia hyödynnettiin yhteisen matkan vahvistamisessa koko henkilöstön kesken. Molempien yritysten henkilöstö antoi näkemyksiä seuraaviin Innoduel-kysymyksiin:

 • Mitkä ovat keskeisiä asioita ja edellytyksiä, jotka vaikuttavat omaan onnistumiseesi työssäsi?
 • Mitä mahdollisuuksia näet Nuotek:in ja Terawatt:in yhdistymisessä?

Tuloksena saatiin henkilöstön itsensä tuottamat rankinglistat, jotka toimivat pohjana jatkokeskusteluille. Yhteisesti, koko henkilöstön voimin tuotetuilla rankinglistoilla oli tärkeä rooli yhteisen ymmärryksen synnyttämisessä sekä yhdistymisvaiheen viestinnässä yleisesti. Innoduel-työskentelyn avulla pystyttiin vahvistamaan yhteisön yhteenkuuluvuutta. Viesti siitä, että yhdessä yritykset ovat entistä vahvempia oli helpompi saada kuuluviin, kun pohjalla oli aidosti osallistava Innoduel-prosessi.

Mikä on Innoduel Remote?

Innoduel Remote on palvelukonsepti, jossa työvälineen lisäksi tarjoamme osallistumisen asiantuntijapalvelut. Suunnittelemme ja toteutamme osallistamisen prosessin yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti sekä konsultoimme jatkotoimenpiteet tuotettujen tulosten pohjalta. Innoduel Remote -palvelu sopii käytettäväksi silloin, kun halutaan osallistaa ihmisiä, jotka eivät ole fyysisesti samassa tilassa. 

"Innoduelin avulla yhteisen ymmärryksen tuottaminen on nopeaa ja kaikille mielenkiintoista!”

- Jussi Holma, Toimitusjohtaja, Laptitec

Kokeile huoletta, 100% tyytyväisyystakuu.

HINNAT
idealamppu_vihrea

Helppoa ja nopeaa

Innoduelin avulla fasilitoitu workshop tarjoaa jokaiselle luontevan tavan oppia toisilta ja jakaa omia näkemyksiä. Yhteinen ymmärrys syntyy nopeasti isommankin porukan kesken.

idealamppu_oranssi

Hiljainen tieto hyötykäyttöön

Kuuntelemalla ihmisten näkemyksiä toimintaa kehitetään kestävällä tavalla. Innoduelin avulla jokaisen näkemys saadaan hyödynnettyä tärkeitä päätöksiä tehtäessä.
idealamppu_sininen

Yhteisiä päätöksiä

Ihmisten on helppo sitoutua päätöksiin, joita he ovat itse olleet tekemässä. Innoduelin avulla vaikka koko organisaatio osallistetaan helposti ja nopeasti.
LISÄÄ ASIAKASTARINOITA