<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1687075508253652&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case Päivi Niilivara

Päivi Niilivaara

Kouluttaja, työnohjaaja Päivi Niilivaaran erityisosaamisen alueita ovat oppiminen, ajattelu ja oppimaan oppiminen sekä arviointi.

Päivi Niilivaara
Päivi Niilivaara

Päivi on sertifioitu kansainvälisten oppimistaitojen interventio-ohjelmien ja dynaamisen arvioinnin kouluttaja. Hän on kehittänyt myös oman Ajatella!-valmennuskonseptin, jossa kehitetään koulujen toimintakulttuuria ja työtapoja ajattelun taitoja tukevaksi. 

Innoduel yhteisöllisen oppimisen välineenä

Päivi Niilivaara on koulutuksen kehittämisen ja oppimaan oppimisen moniottelija. Erilaiset osallistamis- ja koulutustilanteet ovat Päivin työssä jokapäiväistä arkea. Kouluttajana hän pitää tärkeänä kouluttettavien voimaannuttamista. Osaaminen saadaan esille, ja syntyy tunne: minä osaan. 

Innoduel on Päivin mukaan käyttökelpoinen oppimisprosessin eri vaiheissa. Alussa sen avulla voidaan kartoittaa toiveita sekä sitä, millainen tietotaso koulutettavilla on. Näin Innoduel toimii oman työn suunnittelun välineenä, eikä kouluttajan tarvitse arvailla mitä ihmiset haluavat.

"Oppimisen aikana käytän Innoduelia pedagogisesti aktivoivana työtapana".  

Koulutuksissa Päivi kerää oppijoilta vastauksia, jotka punnitaan pienryhmissä. Tämä ohjaa osallistujat syvälliseen keskusteluun sekä käsitteen määrittelyyn. Näin asioita päästään tarkastelemaan useasta eri näkökulmasta.

Oppimisen lopuksi Innoduel toimii siltana omaan arkeen. 

Yhdenvertaisen osallistumisen haaste

Yhdenvertainen osallistumisen varmistaminen on aina haaste kouluttajalle. Miten pitää huoli siitä, että jokaisen näkökulma tulee huomioiduksi tasavertaisesti? Ryhmätilanteessa helposti äänekkäimmän mielipiteet dominoivat, eivätkä hiljaisemmat saa suunvuoroa. Hierarkisessa työyhteisössä oman mielipiteen esittäminen tilanteessa kuin tilanteessa voi vaatia rohkeutta.

Kun osallistamisen osana hyödynnetään Innoduelia, sen avulla voidaan varmistaa kaikkien yhdenvertainen huomioiminen. Anonyymin osallistumisen ansioista tittelit jäävät syrjään, ja vain mielipiteellä on väliä. Kaikki näkökulmat saavat yhdenvertaisen huomion.

"Kouluttajan ja valmentajan tärkein työväline on hyvä kysymys".

Aika on aina rahaa

Aika on rahaa, myös kouluttamisessa ja valmentamisessa. Suuri osa kouluttajan tai valmentajan työstä kuluu alkuvalmisteluun, tulosten koostamiseen ja raportointiin. Jos näitä osa-alueita voi tehostaa, se hyödyttää suuresti.

Päivi arvostaa Innoduelissa erityisesti sen helppokäyttöisyyttä. Innoduel-työkaluun on kiva tarttua, eikä sen käyttö vaadi valtavaa ennakkovalmistelua tai jälkityötä.

Innoduel tuo selvää ja konkreettista helpotusta valmentajan työhön, sillä Innoduelin avulla työstetyt ajatukset saa käyttöön heti helposti hyödynnettävässä muodossa. Tulosten koostamiseen kuluu tuntien sijaan minuutteja.

"Innoduel mahdollistaa kaikkien osallistumisen yhdenvertaisemmin."

- Päivi Niilivaara

Varaa demo

Tutustu tuotteeseen asiantuntijamme opastuksella. Varaa sinulle sopivin aika suoraan kalenterista. 

VARAA DEMO

Varaa Innoduel-demo
idealamppu_vihrea

Innoduel yhteisöllisen oppimisen apuvälineenä

Innoduel voi tukea oppimisprosessin eri vaiheita. Se hyödyttää paitsi koulutuksen suunnittelua, myös itse osallistamista ja koulutettavien voimaantumista. Innoduel toimii myös siltana arkeen. 

idealamppu_oranssi

Yhdenvertaisuus keskiössä

Osallistamalla Innoduelin avulla jokainen saa äänensä kuuluviin yhdenvertaisesti. Tittelit jäävät nurkkaan, oppiminen mahdollistuu entistäkin paremmin.

idealamppu_sininen

Aika on rahaa

Kouluttajan ajasta suuri osa kuluu ennakkovalmisteluun ja jälkityöhön. Kun näitä vaiheita pystytään tehostamaan, kouluttajan aikaa säästyy huimasti.

LISÄÄ ASIAKASTARINOITA